VTI driver på om nollvisionen i internationella samarbeten

Hennes roll är att föra ut tankegångarna kring nollvisionen och erfarenheterna från Sverige, att ge stöd till andra om vad som är viktigt att ta tag i. Anna Vadeby, senior forskare på VTI, deltar i ett internationellt samarbete för ITF, International Transport Forum.

Ett annat internationellt arbete som Anna Vadeby är involverad i är den internationella kursen om nollvisionen som Trafikverket bedriver inom sin Vision Zero Academy. Från VTI deltar även professor Jan Andersson. Femdagarskursen varvar teoretiskt och praktiskt. En utgångspunkt för nollvisionen är att skapa ett säkert system som innebär att man inte skadas allvarligt eller dödas om man gör ett misstag i trafiken.

Allt sedan institutet bildades på 1970-talet har VTI varit en drivande och viktig aktör inom trafiksäkerhet, något som är värt att uppmärksamma nu när forskningsinstitutet fyller 50 år.

Jubileumsintervju med Anna Vadeby: "Två internationella samarbeten inom trafiksäkerhet"

VTI 50 år