VTI 50 år

Framtiden: Tre trender dominerar VTI:s forskning

De närmaste decennierna kommer mycket av VTI:s forskning att kretsa kring tre stora teknikutvecklingstrender inom transportsystemet: elektrifiering, automation och digitalisering.

– Alla tre områdena är jätteviktiga, men elektrifiering är det viktigaste. Det är nyckeln till att vi ska klara klimatomställningen, säger avdelningschef Jonas Jansson när vi ber honom att blicka in i framtiden.

Elektrifiering av fordonsflottan kommer mycket starkt, inte bara när det gäller personbilar. För bara några år sedan var man tveksam till att tunga fordon kunde drivas med el men nu sker en snabb utveckling även på det området.

– Insikten i fordonsindustrin är total. Många av de stora koncernerna har redan satt ett slutdatum för när man ska sluta producera förbränningsmotorer. De inser att elbilar kommer att bli bättre på alla sätt.

Kan öka trängsel

Utvecklingen rymmer stora möjligheter men kan också skapa problem som är svåra att förutse. Vad händer med trängselproblematiken i städerna om många har elektrifierade fordon där drivmedlet kostar tio procent av vad det gör i dag?

– Jag har själv en elbil och jag märker hur lätt det är att ta den och svänga i väg. Det är en billig bil att köra. Kostnaden märks knapp på elräkningen och slitaget och underhållsbehovet är litet, berättar Jonas Jansson.

Om det samtidigt med elektrifiering sker en utveckling inom automation så att många fordon går utan förare, och därmed blir mycket billigare i drift, hur påverkar det mängden fordon i våra städer?

– Teknikutvecklingen kommer att rulla på, men i städer behöver vi gå och cykla mer. Vi måste skapa en beteendeförändring där vi gifter ihop transporteffektivitet med hälsa. Men hur får vi det att hända? Det här är ett jättespännande område, fortsätter han.

– Tekniken ger stora möjligheter – men det kan också bli ganska dåligt. Det är viktigt att politiken hänger med och uttrycker vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Jag tycker att Trafikverket och myndigheterna bara står och hejar på teknikutvecklingen, de borde ta större ansvar för framtidens goda samhälle.

Elflyg kommer

Han tror att vi kommer att få se en elektrifiering av både sjöfart och flyg i framtiden.

– Elflyget är på väg, det pågår redan en utveckling. När man kan flyga 30–40 mil med elflygplan så kommer det att förändra spelplanen för regionalt resande. Då kommer man att se annorlunda på till exempel järnvägssatsningar. Jag gillar järnväg men det är en stor miljöbelastning att bygga dem så i framtiden kommer vi kanske att använda dem främst för lasttransporter. Elflyg blir både billigare och bekvämare för persontransporter.

Elektrifieringen tycks gå fortare än man förutspått men för automation råder det omvända. Personbilsindustrin trodde att vi skulle ha stora flottor av självkörande fordon 2020 men man underskattade svårigheterna med sådana system. Intresset för att utveckla automatiserade transporter är dock fortsatt starkt, det stora incitamentet är att ta bort förarlöner som är en stor kostnad. I ett första steg handlar det om att konstruera fordon som ska klara att köra en bestämd slinga, till exempel en busslinga i en stad eller mellan två hubbar på ett industriområde. Här ligger VTI i forskningens framkant.

– Vi tittar mycket på fjärrstyrning av fordon med hjälp av 5G. Tanken är att en fjärroperatör ska kunna övervaka flera förarlösa fordon från en kontrollcentral. Även om fordonen kör på egen hand så kommer en människa att behöva ingripa då och då, och det blir fjärroperatörens uppgift.

Legala frågor viktiga

Vart digitaliseringen av transportsystemet kommer att föra oss är svårt att förutspå, på samma sätt som att ingen visste att vi skulle göra våra bankärenden med hjälp av smartphones när de var nya. Alla nya fordon kommer att vara uppkopplade och ha möjlighet att samla in data om till exempel faror på vägen eller behov av underhåll. Men de kan också samla in data om saker som vi inte har tänkt på i dag och som kan ligga till grund för en tjänsteutveckling.

– Här finns jättestora möjligheter. Men det är viktigt att arbeta med legala frågor om hur man får dela data, man måste hantera det så att det inte inkräktar på människors integritet, säger Jonas Jansson.

Han anser att VTI är väl rustat för att möta framtiden.

– Vi har en viktig roll att spela när det gäller att titta på utvecklingen ur ett systemperspektiv, det är inte så många aktörer som gör det.

– Men vi behöver bygga upp mer kompetens inom alla de här teknikutvecklingstrenderna. Bland annat inom juridik och om människan i transportsystemet. Teknikutvecklingen bara rullar på men regelverket är inte riggat för till exempel fordon utan förare.

Text: Johan Sievers/redakta

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 3–2021

VTI 50 år