VTI 50 år

Full fart fram för sjöfartsforskningen

För ett par år sedan tog VTI beslut om att satsa mer på sjöfartsforskning och i dag arbetar ett tiotal personer med forskning inom bland annat transportekonomi, logistik, miljö och beteendevetenskap.

Under många år var VTI:s sjöfartsforskning ganska blygsam och låg i perioder i träda. Joakim Dahlman, i dag forskningschef på VTI, och en dansk kollega drog på 1990-talet upp riktlinjer för human factors-forskning inom sjöfarten, men när båda gick vidare till andra jobb avstannade arbetet på VTI. Under 2005–2007 fortsatte Margareta Lützhöft att utveckla forskningen inom samma område.

Under 2010-talet startade VTI sjöfartsforskning inom transportekonomi och logistik och för ett par år sedan tog man det stora klivet framåt. Då beslutade VTI att bygga upp en sammanhållen sjöfartsforskning inom områden som transportekonomi, logistik, miljö, beteendevetenskap och framförande av fartyg.

– Den uttalade viljan att stärka sjöfartsforskningen och förbättrade möjligheter att få forskningspengar har gjort att vi redan nu har en betydligt bredare projektportfölj inom de här områdena, säger Joakim Dahlman.

Lär av varandra

Sjöfartsforskningen har länge levt i en egen liten bubbla. Avancerad teknik som förarstödssystem och antikollisionssystem har funnits inom vägtrafiken i ett par decennier, men i sjöfarten pågår den stora digitaliseringsrevolutionen just nu.

VTI:s styrka är möjligheten att arbeta trafikslagsövergripande. Många som forskar på andra trafikslag har kunskap som är mycket relevanta för sjöfarten, det gäller till exempel inom områden som simulatorer, miljöfrågor och styrmedel.

– Vi letar efter likheter mellan olika transportslag och hur de olika sektorerna kan lära av varandra. Vad gäller till exempel Eco-driving så har man kommit långt inom vägtrafiken, men det är först nu som man börjar komma i kapp på sjöfartssidan, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI.

Miljö och klimat växer

Nationella och internationella samarbeten är viktiga. Sjöfarten är speciell därför att så många frågor måste hanteras internationellt, som till exempel styrmedel. Men VTI arbetar också med mer lokala frågor som till exempel buller i hamnar.

– Miljö- och klimatfrågor har snabbt blivit ett stort forskningsområde, och kommer säkert att bli ännu större. Buller och utsläpp till vatten är till exempel ganska obeforskade områden. Vi vill ligga nära de trafikpolitiska målen i vår forskning, säger Inge Vierth.

Text: Johan Sievers/redakta

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 3–2021

VTI 50 år