Reflexer synbar effekt i höstmörkret

Mörkklädd man i mörker går över övergångsställe där bil kör förbi.
Viktigt att synas i mörkret. Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Reflexer är viktiga att använda nu när mörkret faller på allt tidigare. Det finns en tendens att överskatta synligheten och det gäller fotgängare men även fordonsförare, menar Carina Fors, senior forskare på VTI. Bilarnas belysning räcker sällan tillräckligt långt för att förarna ska kunna se oskyddade trafikanter utan reflexer eller lampor.

– Bästa sättet att bära reflexer är att ha dem vid hand- och fotleder, det vet vi redan sedan 1970-talet. Det beror på att dessa kroppsdelar befinner sig rörelse. Det är en mycket bra hjälp, själva rörelsen som gör det lättare att känna igen en människa i mörker. Reflexer långt ner på kroppen är också bra och hela vägen runt kroppen så att trafikanten blir synlig i alla riktningar, säger Carina Fors.

Andra sätt att synas som tillkommit på senare tid är reflexvästar och olika former av lampor. Studier på reflexvästar visar att de inte är lättare att upptäcka än reflexer på hand- och fotleder, just eftersom de befinner sig i rörelse, det forskarna kallar biomotion.

Fördelen med lampor och blinkade ljus är att de syns bra i mörker, även när de inte är direkt belysta med fordonsljus. Nackdelen är att de riskerar att blända andra trafikanter – om de har för starkt ljus och/eller är riktade fel. Det kan vara också svårt för en fordonsförare att förstå att det är en fotgängare.

Reflexers hållbarhet är en annan fråga.

– Det är svårt att se på reflexerna hur länge de är verksamma. Däremot går det att testa dem, genom att belysa reflexerna med en ficklampa hållen nära ögat och jämföra en gammal med en ny reflex. Vissa slits mer än andra, ofta ligger de i fickor. Det gäller att ha lite koll på dem, säger hon.

Den som köper en ny reflex ska välja en som är CE-märkt. Märkningen innebär att reflexen uppfyller grundläggande krav på funktion, bland annat med avseende på hur mycket ljus som reflekteras, berättar Carina Fors.

Kunskapen finns om att det är viktigt med reflexer eftersom man annars syns dåligt i mörker, men många använder dem ändå inte alltid. Det ansåg en grupp äldre fotgängare som Carina Fors och andra forskare intervjuade inför forskningsrapporten Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort. Fåfänga var ett av skälen som angavs till att inte ta på sig reflexer. Deltagarna trodde att användningen skulle öka om reflexerna är lätta att anskaffa och sätta på sig.

Rapporten gjordes för tio år sedan men gav bra kunskap, enligt Carina Fors. Kunskap som förmodligen gäller även i dag. Reflexanvändningen är låg och olycksrisken för fotgängare är större i mörker än i dagsljus – ungefär dubbelt så hög, enligt svenska data.

När det gäller cykelbelysning har VTI gjort en studie där forskarna jämför olika cykelbelysningar.

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort: En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare (2010 DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet) Länk till annan webbplats.

Testing of bicycle lighting: Method development and evaluation (2021 DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet) Länk till annan webbplats.

Test av cykellysen: Biomotion - YouTube Länk till annan webbplats.

Bildtext: Viktigt att synas i mörkret.

Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Kontakt