VTI 50 år

”Kompetens en fråga om överlevnad”

Ett verksamhetsmål för VTI under 2021 är fler än 100 forskare med licentiat- eller doktorsexamen. Kompetensutveckling är en överlevnadsfråga, anser professor Jan Andersson.

När VTI bildades 1971 fick institutet ansvaret att genom sin samverkan med universitet och högskolor främja undervisningen inom sitt verksamhetsområde. Antalet VTI-anställda nu är omkring 200, enligt verksamhetsberättelsen 1972/73 var det omkring 160. Även då fanns doktorander, men antalet av docenter, doktorander, professorer, licentiater och examensarbetare har vuxit betydligt. Professor Jan Andersson tar VTI:s regleringsbrev som utgångspunkt.

– VTI:s uppdrag är att stärka och säkerställa den nationella kompetensen inom transportforskningen. Allt VTI forskat om tidigare är fortfarande viktigt, samtidigt tilltar forskningen om systemperspektiv med mål för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Förväntningarna är en säker tillgång på transportsystem, men hur ska det studeras?

– Institutet ska kunna svara på relevanta samhällsfrågor. Det kräver ofta en multidisciplinär ansats. En annan frågeställning är: När VTI har bra och duktiga forskare, varför behövs det professorer, docenter, doktorer, licentiat- och examensarbetare, frågar han retoriskt och svarar själv.

– Det inte bara behövs, det är en överlevnadsfråga. Inte bara för att VTI ska kunna leverera det som förväntas av institutet, utan också för att kunna behålla duktiga medarbetare mitt uppe i karriären, så att de kan meritera sig, utvecklas och inte försvinner till universitet eller företagsvärlden.

Investering i transportsektorn kostar mycket, jämfört med det kostar forskning lite. Intresset för transportfrågor har ökat på senare år och har utvecklingspotential.

– Jag brukar ofta ha fel i mina framtidsspaningar. Med det sagt, tror jag att VTI kan växa sig lite större, upp till 250 anställda, inom de närmaste tio åren. Vad som sker efter 10 år är svårare, vem vet? Styrkan ligger inte bara på individuell spets utan också på förmågan att jobba över sina egna enheter, såväl internt som externt. Det är parallella processer. Nöjda individer kommer att fortsätta göra bra jobb. Vår väl fungerande linjestruktur behöver fortsätta med att skapa goda förutsättningar för såväl forskningsprojekt som för individuell utveckling.

Text: Gunilla Rech

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 3–2021

VTI 50 år