Biomekaniska skillnader beroende på ålder och kön i trafikolyckor

Det finns sätt att förhindra allvarliga konsekvenser för liv och hälsa på grund av trafikolyckor genom att titta på skillnader beroende på ålder och kön. Flera artiklar belyser detta i en facktidskrift där VTI-forskare är medförfattare.

Frontiers in Bioengineering and Biotechnology har ett forskningstema med namnet Biomekaniska skillnader som beror på ålder och kön vid vägtrafikolyckor. Fem av artiklarna som ingår i temat har VTI-forskare som medförfattare. Det är professor Astrid Linder, forskningsingenjör Jia-Cheng Xu, forskare Ary P Silvano och forskare Maria C Rizzi.

Artiklarna är alla helt eller delvis finansierade av EU-projektet VIRTUAL, Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety .

– Vi har genom VIRTUAL fått möjligheten att bidra till kunskapen om hur vi förhindrar att vi förlorar liv och hälsa i vägtransportsystemet för åkande i kollektivtrafik, fotgängare, cyklister och åkande i fordon, säger professor Astrid Linder.

Trafikolyckor orsakar årligen 1,35 miljoner döda och 50 miljoner skadade, enligt världshälsoorganisationen WHO. Oproportionerligt många drabbade finns bland den mer sårbara delen av befolkningen.

Trafikolyckor är vanligaste dödsorsaken bland barn och unga vuxna. Även om säkerhetsanordningar som krockkuddar kan minska skaderisken, löper vissa grupper större risk, såsom kvinnor, äldre och överviktiga.

Den forskning som ligger till grund för artklarna har utförts i samarbete mellan de flesta av de 15 parterna i VIRTUAL och flera av dem är exempel på samarbeten mellan industrier, akademi och forskningsinstitut, berättar Astrid Linder.

Understanding Age and Sex-Related Differences in the Biomechanics of Road Traffic Associated Injuries Through Population Diversity Analyses – frontiers.org Länk till annan webbplats.