Lyckad satsning på olika mätsystem

Före detta forskningschefen Leif Sjögren på VTI var med när vägtekniken upplevde sin storhetstid och forskningsinstitutet satsade på olika mätsystem som Laser RST.

Eftersom teknikutvecklingen och behoven förändrats är det dags för VTI att uppdatera mätresurserna för Laser RST och satsa på den senaste tekniken anpassad för dagens problem och utöka funktionerna. Målet är att göra så att hela VTI kan nyttja systemet.

1971 var året då VTI blev till genom en sammanslagning av de två myndigheterna Statens väginstitut och Statens trafiksäkerhetsråd. Det blev en mycket stor förändring, enligt Leif Sjögren. På VTI:s jubileumssida finns mer att läsa om de epokgörande insatserna.

Leif Sjögren minns stämpelur och vägteknikens storhetstid

VTI 50 år