VTI 50 år

Transportekonomi – forskning som växer

Vy över Stockholm. Vatten i förgrunden, kaj och byggnader.
Foto: Julius Jansson/Mostphotos.com

Det började i Borlänge som en avknoppning från Högskolan Dalarna kring år 2000. Transportekonomi blev ett eget område på VTI, ledd av Jan-Eric Nilsson, som tio år senare utnämndes till institutets första professor.

– Borlängekontoret är numera nerlagt, men vi växer starkt i övrigt och behöver rekrytera fler, säger Jan-Erik Swärdh, forskningschef för VTI:s enhet Transportekonomi.

Blivande enhetschefen Gunnar Lindberg ledde arbetet med etableringen i Stockholm och numera pågår forskning om transportekonomi också i Göteborg och Lund där satsningen även omfattar en ny professor kopplad till Lunds universitet. Ämnet transportekonomi var tidigt ute med att locka doktorander på ett formaliserat sätt och på heltid, något som Jan-Eric Nilsson och professor Lars Hultkrantz vid Örebro universitet bidrog till.

– Vår forskning utmärker sig genom att vara mycket policyrelevant med syfte att leda fram till samhällsnyttiga beslut, säger Jan-Erik Swärdh och nämner de tre uppdragen från regeringen om trafikens samhällsekonomiska kostnader, SAMKOST, där det senaste redovisades 2018.

Jan-Eric Nilsson nämner ett annat exempel på samhällsnyttig forskning. Jan-Owen Jansson var en av VTI:s tidigaste forskare inom transportekonomi. Hans intresse för vägtransportsystemets finansiering ledde senare till en avhandling vid Linköpings universitet som kom att ligga till grund för Stockholms trängselavgifter.

– För egen del har den akademiska förankringen blivit en ledfyr. En väl utvecklad förståelse för ekonomisk teori i kombination med gedigna kunskaper om infrastrukturen och dess roll i samhället är vårt credo, säger Jan-Eric Nilsson, numera aktiv som emeritus som lämnat över stafettpinnen till Maria Bratt Börjesson, professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter sedan 2017.

– Maria Bratt Börjesson är transportekonomis ansikte utåt. Hon är ofta tillfrågad av politiker och media för sin expertis inom flera områden. Hon går i bräschen genom att på ett föredömligt sätt kombinera hög vetenskaplig kvalitet med att vara relevant för beslutsfattare, säger Jan-Erik Swärdh.

Vilka forskningsfrågor är aktuella nu och i framtiden?

– Egentligen allt som rör samhällsekonomisk effektivitet kopplat till transportsektorn. En spaning är att det kommer bli än viktigare att utvärdera effekterna av styrmedel och andra åtgärder inom transportsektorn, fortsätter Jan-Erik Swärdh.

VTI håller regelbundet öppna digitala seminarier om pågående forskningsfrågor inom transportekonomi. De annonseras i kalendariet på vti.se.

Text: Gunilla Rech

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 3–2021

VTI 50 år