Tomas Eneroth om jämställdhet och transportforskning

God kunskap riskerar att inte bli lyssnad på när jämställdhetsperspektivet saknas. Det anser infrastrukturminister Tomas Eneroth i en intervju om utmaningar inom transportsektorn och varför rättvisa och jämställdhet är avgörande.

– Frågan om jämlikhet och jämställdhet måste bli en angelägenhet både inom forskning och politik. Risken att vi inte klarar uppdraget att ställa om transportsektorn utifrån klimatmålen ökar dramatiskt om vi inte gör en rättvis och jämställd klimatomställning.

En längre intervju med infrastrukturministern finns att läsa på VTI:s jubileumssida.

Tomas Eneroth: Viktigt att nå ut med transportforskning för att nå klimatmålen

VTI 50 år