VTI:s tågsimulator tillbaka från turné

VTI:s tågsimulator har kommit till användning i en forskningsstudie där tågförare i norra Sverige har fått testa nya utformningar av signalsystemet ERTMS, European rail traffic management system. Målet är optimala signalprojekteringar med en så bra arbetsmiljö som möjligt för föraren.

ERTMS är ett nytt EU-gemensamt signalsystem som håller på att införas i hela Sverige med början på pilotbanorna Ådals/Botniabanan, Haparandabanan och Västerdalsbanan. En optimal signalprojektering handlar om att kunna utnyttja banans kapacitet på bästa sätt, med hänsyn till säkerhet, tågets sammansättning och tågföraren. En viktig del är körbarheten, det vill säga hur hastighetsprofilen utformas.

Forskningsledare Birgitta Thorslund har organiserat tågsimulatorturnén tillsammans med forskningsingenjörerna Tomas Rosberg och Krister Gällman. Forskarna ska genom studien ta reda på hur det är att köra tågen med det nya signalsystemet, både med avseende på körbarhet och körbeteende vilket även påverkar kapaciteten på järnvägen. Syftet är att öka kunskapen kring hur olika signalprojekteringar påverkar föraren.

Det är ett stort teknikskifte på gång. Det nya signalsystemet skyndar på digitaliseringen inom järnvägen och är en förutsättning för framtida automation. Trafikverket ansvarar för att införa systemet i nära samarbete med branschen. VTI:s forskningsprojekt är ett uppdrag från Trafikverket och Vinnova.

Under september har forskarna genomfört en turné med tågsimulatorn i norra Sverige där det finns tågförare med erfarenhet av att framföra tåg på ERTMS-banor, såväl förare som är nyutexaminerade som med lång erfarenhet. Turnén har gått till Sundsvall, Umeå, Luleå och Boden.

Transporten av simulatorn skedde i en trailer. Försöket som tågförarna fick utföra i simulatorn tog en dryg timme. Under körningen registrerades både fordonsdata såsom hastighet, inbromsningar, körd sträcka och ögonrörelser. Simulatorn är av typen X55 Bombardier som ska likna ett eldrivet motorvagnståg.

– Allt fungerade fint och vi är väldigt nöjda med resan. Oftast stod vi utanför stationerna, men vi var också hemma hos några förare. Att ha tågsimulatorn i en trailer visade sig vara en gynnsam metod för att nå förare som har den ERTMS-kompetens vi söker, säger Tomas Rosberg.

Förarna fanns främst från Sundsvall och norrut och deras körscheman var fullspäckade, så det har varit en utmaning att fånga dem som hade tid att vara med, därför blev det ibland hembesök.

– Nu är vi uppe i 39 deltagare och vi ska komplettera med två till i Stockholm inom några veckor. Vi har fått mycket beröm både för miljön i förarhytten och för kvaliteten på tågsimulatorn, säger Birgitta Thorslund.

Det är som med många andra nya system när de ska introduceras. En del testpersoner var negativa, en del var positiva, speciellt de som hade kommit så långt att de hade börjat vänja sig vid den nya tekniken, menar forskarna.

– ERTMS var som en vattendelare bland lokförarna som fått testa simulatorn. Det kan vara så att de yngre är mer positiva. Testgruppen har bestått av blandade åldrar och omkring en tredjedel var kvinnor, säger Birgitta Thorslund och Tomas Rosberg.

Jämfört med andra simulatorförsök har det varit få avbokningar av testpersonerna. Det kan bero på att tågförarna såg potentialen med försöket, att detta var för deras eget bästa och att de var angelägna om att kunna dela med sig av och få nya insikter. Förarhytten kommer fortsatt att vara kvar i vagnen och kan därmed användas både på plats på VTI och på nya turnéer.