K2 kallar till rådslag

Nu när pandemirestriktionerna börjar avta står kollektivtrafiken inför stora utmaningar men också möjligheter, enligt K2 - Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Därför bjuder K2 in till ett rådslag för förnyelse av kollektivt resande.

Fokus ska ligga på strategiska och strukturbildande frågor. Rådgivare är ett 30-tal nyckelpersoner från olika delar av mobilitetsbranschen, varav en är forskningschef Jessica Berg från VTI.

Inledande fokus ligger på fem områden: Nya pris- och biljettstrategier, nya modeller för organisation och finansiering, förändrade resvanor och mobilitetstjänster, omdefinierad roll för kollektivtrafiken, omprioritering i gaturummet.

Rådslag för hållbart kollektivt resande efter pandemin - K2 Länk till annan webbplats.