Ny antologi om socialt hållbar transportplanering

När man väger in sociala konsekvenser likväl som ekonomi och miljö, menar författarna att vi på riktigt kan bidra till att utveckla metoder och systematiska arbetssätt vid hållbar transportplanering.

− Vårt forskningsprojekt har gått ut på att hitta sätt att analysera saker som inte analyserats tidigare, till exempel hur man använder sin tid, hur man uppfattar platser, hur platser förändras – samt hur detta hänger samman med transportplaneringen – det är det vi varit ute efter. Vi hoppas att antologin ska utgöra inspiration och vara ett stöd, säger Lena Levin, forskningsledare på VTI.

Idag finns inte en enhetlig metod eller etablerad rutin i planeringsprocessen när man genomför en så kallad SKB, social konsekvensbedömning. Därför kan det vara svårt att inkludera social hållbarhet i planeringen. Hur upplever till exempel olika grupper en indragen busslinje, en hållplats utan belysning eller ett trafikerat cykelstråk till skolan? Åtgärder som kan orsaka negativa konsekvenser som längre väg och restid för pendlaren, otrygghet av att vänta på bussen mitt i natten eller olycksrisk för barnen som cyklar till skolan. Om social hållbarhet är en faktor i hela processen kan många negativa sociala effekter undvikas.

Antologin är utgiven av K2 – Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik som är en del av VTI.

Läs mer och ta del av antologin på K2:s sida Länk till annan webbplats.
Läs mer och ta del av antologin på Diva Länk till annan webbplats.