IPCC-rapporten om klimathotet
går från farhågor till förvissning

En mycket stark rapport, skrämmande men bra. Så sammanfattade Deliang Chen de senaste forskarrönen på ett VTI-webbinarium om klimatet och IPCC-rapporten. Deliang Chen är en av rapportens huvudförfattare och professor på Göteborgs universitet.

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, är en mellanstatlig organisation som förser världen med ett vetenskapligt perspektiv på klimatfrågorna. Det är åtta år sedan den förra IPCC-rapporten kom, även då ett omfattande arbete där Deliang Chen deltog. Sedan dess har nyhetsflödet accelererat om översvämningar, smältande isar, torka, skogsbränder och värmerekord.

– Rapporten visar att finns ett akut behov av att hitta sätt som minskar de risker som klimatförändringarna innebär för samhället, och där transportforskningen har en betydelsefull roll, säger Yvonne Andersson-Sköld, professor på VTI.

Vad är då nytt i den senaste rapporten, det var den fråga som Deliang Chen inledde med att besvara. Rapporten har mer omfattande data och modeller och nya sätt att kombinera allt som finns tillgängligt för att kunna ta fram framtidens scenario för klimatförändringar.

– Vi vet mycket mer och med större säkerhet att utsläppen kan korreleras linjärt till temperaturökningen och att de alltmer vanliga extremhändelserna kan kopplas ihop med klimatförändringarna. Informationen har också blivit mer tillgänglig, till exempel genom en digital atlas och en förbättrad hemsida, där materialet är mer användarvänligt och spårbart, enligt Deliang Chen.

Höjd havsytenivå

I den digitala atlasen går det snabbt att se vad som kan förväntas hända i Sverige och i andra delar av världen. I vissa delar av världen kommer nederbörden att öka, i andra att minska. Det kommer framför allt att bli ökad nederbörd där Sverige kommer att drabbas mycket mer än idag, framför allt på högre breddgrader. Jämfört med de flesta övriga delar av världen är såväl temperaturökningen som årsmedelnederbördsökningen större i Sverige och de nordiska länderna. Trots detta kommer det även att bli mer torka till följd av den ökade avdunstning som ökad temperatur innebär.

I den senaste rapporten är analyserna också baserade på bättre statistiska metoder, ett nytt sätt att kombinera modeller med mätningar, så kallat climate sensitivity. Forskarna har också utvecklat metoder så att de är mer säkra än tidigare. Det är finare upplösning i nuvarande klimatmodeller, även om det krävs ytterligare arbete för att skala ned på lokal nivå, menar Deliang Chen.

Sämsta till bästa

Det ingår också fler exempel som återspeglar alla möjliga scenarier från sämsta till bästa utfall, det vill säga scenarier som når minusutsläpp, till exempel genom en kombination med minskade utsläpp och tekniska lösningar som carbon capture som suger upp koldioxiden.

– I den senaste rapporten har vi äntligen kunnat visat att koldioxidens utsläpp mellan 1850 och 2020 är kumulativa, det vill säga ackumulerande eller successivt adderande. Temperaturen är i stort sett linjärt korrelerad till det kumulativa utsläppet av koldioxid. Det är därmed ganska förutsägbart vad vi orsakar genom koldioxidutsläppen och enkelt att förstå, säger professorn.

Det är bråttom, därför måste åtgärderna ske snabbt för att stoppa eller åtminstone minska effekterna på klimatet, enligt Deliang Chen.

För att göra rapporten mer lättillgänglig har IPCC-gruppen tagit fram sammanfattningar av viktiga slutsatser och producerat en mängd grafiska bilder.

Bilder från presentationen, pdf 10 Mb , 10 MB.

IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change Länk till annan webbplats.