Färre döda på Europas vägar de senaste 10 åren – Grekland stod för störst minskning

18 844 människor miste sina liv i vägtrafiken i EU 2020, 10 847 färre än 2010, vilket motsvarar en minskning på 37%. Grekland är det enda EU-land som uppnådde EU:s mål att halvera antalet dödsfall på vägarna under en tioårsperiod från år 2010. Det framgår av den femtonde årliga rapporten från ETSC, Europeiska rådet för transportsäkerhet.

Den största minskningen av dödsfall från vägtrafiken i Europa skedde i Norge, ett land utanför EU, där dödsfall från trafiken minskade med 55 % mellan åren 2010–2020. Långsammast var utvecklingen i Nederländerna och Storbritannien, med en minskning med 5 respektive 14 % på tio år.

– Sverige var ett av de länder som inte nådde EU-målet. Det är dock värt att poängtera att vi nyligen uppnådde vårt nationella mål för 2020 som innebar en halvering av antalet dödade i trafiken och en minskning av antalet allvarligt skadade med 25 % mellan åren 2007 och 2020. Det är glädjande att vi ser en så stor minskning av såväl antal dödade som antalet allvarligt skadade i trafiken, säger Anna Vadeby, senior forskare i trafiksäkerhet på VTI.

Under 2020 minskade dödsfallen från vägtrafiken inom EU med 17 % jämfört med 2019. Den stora minskningen beror sannolikt på de restriktioner gällande resor som pandemin medförde.

– Trafiksäkerhet är i slutändan en folkhälsofråga. Covid-19 har dödat 3,5 miljoner människor världen över. Under det senaste decenniet har minst 13 miljoner dött på världens vägar. Det extraordinära och nödvändiga globala svaret på pandemin har visat hur beslutsfattare och samhället som helhet kan agera när man arbetar mot ett gemensamt mål, säger Antonio Avenoso, VD för ETSC.

EU Road Deaths Down by 3900 in 2020 (Pressmeddelande från ETSC) Länk till annan webbplats.

15th Annual Road Safety Performance Index (PIN) Report (ETSC:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Om rapporten

Road Safety Performance Index (PIN) är ett verktyg för att hjälpa de medverkande länderna att förbättra sin trafiksäkerhet genom att identifiera och främja de metoder som fungerar bäst. ETSC, European Transport Safety Council, en organisation baserad i Bryssel, står bakom projektet.

Alla länder i EU samt Storbritannien, Israel, Norge, Serbien och Schweiz är med i jämförelsen som täcker relevanta områden för trafiksäkerhet som trafikanvändarbeteende, infrastruktur och fordon samt trafiksäkerhetspolitik. Nationella forskningsorganisationer och oberoende forskare från 32 länder deltar i programmet.

VTI är medlem i organisationen sedan 2006, för närvarande på uppdrag av Trafikverket. Anna Vadeby, senior forskare vid VTI och Astrid Linder, professor vid VTI, deltar som representanter för VTI.

Kontakt