Karolina Isaksson ordförande för CRS rådgivande kommitté

Karolina Isaksson, senior forskare vid VTI, blir ny ordförande i rådgivande kommittén för CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads universitet.

CRS är en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Karlstads universitet som bedriver mångvetenskaplig forskning om såväl aktuella och historiska trender som framtida utmaningar. CRS arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med forskning, samverkan och kommunikation av sina resultat. Kunskapen inom CRS är starkt efterfrågad och forskarna engageras ofta som experter, till exempel i statliga utredningar och vetenskapliga sammanhang.

Du blir ny medlem och samtidigt ordförande i CRS rådgivande kommitté. Var det ett väntat besked?

– Jag fick frågan tidigare i våras, och tackade ja. CRS är en speciell form av centrumbildning som omfattar viktiga frågor om hållbarhet och ligger helt i linje med stora delar av VTI:s verksamhet, säger Karolina Isaksson.

Förutom sin VTI-tjänst är Karolina Isaksson docent och adjungerad professor vid Urbana och regionala studier, KTH. Hittills har VTI inte samarbetat direkt med forskare inom CRS, däremot med forskare vid Karlstads universitet, bland annat inom programmet Mistra SAMS, Sustainable Accessibility and Mobility Services.

CRS är en av Sveriges ledande forskningsmiljöer inom hållbar samhällsförändring. CRS samlar seniora forskare, postdoktorer och forskarstuderande inom statsvetenskap, kulturgeografi, historia, sociologi, socialt arbete, miljövetenskap, biologi samt risk- och miljöstudier. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och forskningskommunikation.

Vad ser du fram emot att åstadkomma i kommittén?

– Det ska bli roligt att verka för CRS fortsatta utveckling. Vi har ännu inte haft vårt första möte. Till att börja med blir det att lyssna och sätta sig in i verksamheten, sedan att verka för utvecklingen av CRS så att det uppfyller sitt syfte, säger hon.

Tillsammans med Moa Tunström, centrumbildningens nytillträdda föreståndare, ska de främja forskningsmiljön exempelvis genom kontakter med VTI och andra parter med fokus på hållbarhet och samhällsförändring.

Karolina Isaksson ser det som en stor fördel att CRS redan har ett väl utvecklat samarbete med andra viktiga parter. Det handlar bland annat om Nordregio, Nordiska Ministerrådets forskningscentrum för regional utveckling och planering samt Reglab, ett forum för lärande om regional utveckling.

Nya ledamöter i CRS rådgivande kommitté | Karlstads universitet (kau.se) Länk till annan webbplats.