VTI värd för konferens om
samhällsekonomiska analyser

VTI är huvudarrangör för SBCAEC 2021, Society for Benefit-Cost Analysis andra europeiska konferens. Första konferensen hölls i Toulouse, Frankrike 2019. I år är det Sveriges tur och nu är det dags att lämna in forskningsbidrag.

Konferensens hemsida visar en vacker vy av ett expansivt Stockholm med Gamla Stan som fond, men konferensen sker digitalt på grund av pandemin covid-19.

– Vi hoppas på en givande konferens med livliga diskussioner trots det digitala formatet. Det kommer att finnas en chatfunktion för ändamålet och mötesrummen kommer att hållas öppna även under pauserna, säger Johanna Jussila Hammes, den seniora forskare på VTI som samordnar konferensen.

Huvudfokus för konferensen är samhällsekonomiska analyser i alla dess former och tillämpningsområden. Bidragen kan omfatta både studier som stödjer användningen av evidensbaserade metoder, metodutveckling och metoder som är nära besläktade med kostnads-nyttoanalyser, som till exempel icke-marknadsmetoder för värdering. Bidragen kan falla under olika användningsområden som miljöpolitik, transporter, hälsa, energi med mera.

Konferensens inledningstalare är två ansedda professorer inom nationalekonomi. John Hassler från Stockholms universitet diskuterar ekonomisk tillväxt ur makroekonomiskt perspektiv med fokus på klimat- och miljöfrågor. Under det senaste året har metodiken även applicerats för att studera påverkan av covid-19.

Jason Sjogren från University of Wyoming tar upp kostnads-nyttoanalys och miljöproblem ur mikroekonomisk synvinkel. Fokus för hans forskning har varit den beteendemässiga determinanten för ekonomisk policy.

Tre parallella forskningssessioner under två dagar är inplanerade som vardera inrymmer flera presentationer med efterföljande diskussioner. Svenska myndigheters arbete med samhällsekonomiska analyser kan också bli ett inslag enligt planerna.

Bakom evenemanget står SBCA, The Society for Benefit-Cost Analysis, en internationell grupp av forskare med flera som arbetar med att förbättra verktygen för kostnads-nyttoanalys i teori och praktik.

Forskningsbidragen ska vara inlämnade senast 1 juni, beslut om vilka som får delta kommer i slutet av juli. Deltagande författare ska registrera sig för konferensen senast den 8 september. Konferensen pågår 19 till 20 oktober och är beräknad att samla omkring 100 deltagare.

Mer om konferensen

SBCAEC2021 – Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2021 Länk till annan webbplats.