Körlärare positiva till simulatorer
anpassade till kursplanen

Simulatorer i utbildningen av förare har stora möjligheter, men det krävs ytterligare stöd och tydligare upplägg för att de ska kunna användas fullt ut under körkortsutbildningen.

Den slutsatsen drar forskarna i VTI-rapporten ”Körsimulatorer i förarutbildningen - Trafiklärares upplevelse av simulatorns nytta och betydelse”. Förstudien är del i ett större forsknings- och innovationsprojekt med Trafikverket, Transportstyrelsen och branschen som mottagare och behovsägare.

– Övergripande mål för projektet är ökad trafiksäkerhet genom rätt kunskap och självinsikt. Det handlar om att ta små steg i rätt riktning, säger forskningsledare Birgitta Thorslund.

Syftet med denna förstudie är att få en bättre insyn i hur trafiklärare upplever simulatorns möjligheter och nytta under körkortsutbildningen. Det har skett i form av intervjuer med 14 trafiklärare som använder simulatorer i sin utbildning av förare inom tung trafik och/eller för personbil.

Ökat intresse

– Trafiklärarna var mycket villiga att berätta om och hur deras simulatorer fungerar i undervisningen. Från att ha varit få simulatorer ute i landet har det nu skett en förändring, säger seniora forskaren Helena Selander.

Intresset för simulatorer har på senare år ökat i Sverige. Lägre kostnad och mer realistiska scenarier som är bättre anpassade för körkortsutbildning är några förklaringar. Trots det använder relativt få trafikskolor simulatorer som komplement till övrig undervisning.

Trafiklärarnas erfarenhet behövs dock för att få bättre kunskap om hur simulatorerna kan komma till nytta på bästa sätt och hur metodiken eventuellt behöver utvecklas. På så sätt blir det möjligt med ett mer systematiskt och gemensamt arbetssätt över hela landet.

Träna manövrering

Simulatorerna användes framför allt för att träna manövrering, till exempel för att backa eller placera sig på vägbanan. Att kunna öva på trafiksituationer som saknades i närområdet eller som är sällsynta i verkligheten var andra sätt. Simulatorn visade sig också vara ett bra verktyg för att få eleven att förstå risker och konsekvenser av sitt handlande.

Simulatorerna kunde också hjälpa till i andra former av undervisning, till exempel i grupp, vilket kunde bli både tids- och kostnadseffektivt. Det fanns dock stora variationer mellan trafiklärarnas arbetssätt och simulatorerna användes ganska olika på trafikskolorna.

Trafiklärarna som arbetade med tung trafik hade lättare att implementera simulatorn i utbildningen, medan trafiklärarna som utbildade personbilsförare var mer osäkra på om simulatorn var lönsam och hur de skulle prissätta träning i simulator.

Körsimulatorer i förarutbildningen: trafiklärares upplevelse av simulatorns nytta och betydelse (2021, DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet) Länk till annan webbplats.