Ett år med självkörande bussar i Linköping

Det är ett år sedan två självkörande och eldrivna bussar började köra på campusområdet i Linköping. Trots ett år kantat av pandemi har bussarna i forskningsprojektet “Ride the future” lyckats köra drygt 570 mil, vilket motsvarar hela sträckan Linköping – Madrid tur och retur. Nästa steg är att utöka rutten och testa bussarna i stadsmiljö.

– Efter mycket jobb har vi fått igång den operativa verksamheten med två bussar som rullar på Campus. Resan hit har varit mycket lärorik. Pandemin har gjort att verksamheten med de självkörande bussarna har behövts anpassas och det har även påverkat våra forskningsprojekt. Men trots detta är flera projekt med koppling till bussarna i gång, säger Anna Anund, forskningschef vid VTI.

Ett av forskningsprojekten som bedrivs med bussarna som plattform har fokus på att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med synnedsättning genom olika digitala verktyg. Projektet Synnedsattas resande finansieras av Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2. De självkörande bussarna är också en del av EU-projektet SHOW vars syfte är att demonstrera hur framtidens olika transportlösningar kan integreras och fungera tillsammans i en stad.

– Det som är spännande med en öppen forskningsplattform som denna är den stora bredden. Forskare är välkomna att komma på nya frågeställningar och användningsområden för plattformen och använda den som en resurs i sina projektansökningar. Vi har redan projekt inom många olika områden och nya tillkommer hela tiden, säger Mikael Asplund docent i datalogi vid Linköpings universitet och forskningskoordinator för de självkörande bussarna.

Nästa steg i projektet är att testa bussarna i stadsmiljö. Förberedelsearbetet pågår för att kunna köra fordonen autonomt under andra halvan av 2021 i stadsdelen Vallastaden i Linköping, som ligger i anslutning till campusområdet.

På grund av rådande pandemi kör bussarna sedan december 2020 utan passagerare och endast i forskningssyfte.

Läs mer i pressmeddelandet från Linköpings kommun Länk till annan webbplats.

Fakta Ride the future

  • “Ride the future” är ett forskningsprojekt vars syftet är att ta reda på hur elektrifierade och självkörande minibussar kan komplettera den befintliga kollektivtrafiken och därmed öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot den privatägda bilen och underlätta för fler att resa kollektivt.
  • Bussarna trafikerar en 2,1 kilometer lång sträcka på campusområdet i Linköping med åtta hållplatser.
  • En säkerhetsförare som också är kundvärd finns ombord och kan ta över körningen ifall det behövs.
  • Samarbetspartnerna i projektet är VTI, Linköpings universitet, Östgötatrafiken, Transdev, Akademiska hus, RISE, Linköpings Science Park och Linköpings kommun.