Rätt anpassningar för klimatförändringar med ny metod

Dagens transportsystem behöver anpassas till förändrade förutsättningar med hänsyn till både dagens och framtidens klimatförändringar. Forskare från VTI ska i ett nytt projekt utveckla en metod för prioritering av möjliga åtgärder för att minska risken med klimatrelaterade skador på vägar och järnvägar.

Redan idag orsakar stora nederbördsmängder, högre medeltemperatur, ökad havsnivå samt mer frekventa och extrema väderhändelser betydande störningar på transportsystemet och samhällsekonomiska kostnader förväntas öka om inte åtgärder vidtas.

I ett nytt projekt ska forskare från VTI utveckla en metod för att identifiera och bedöma risker samt prioritera åtgärder för klimatanpassning. Uppdragsgivare för projektet är Trafikverket och metoden som ska utvecklas i projektet kommer att användas som underlag för klimatanpassning inom Trafikverket.

– Resultatet av studien kommer användas för att bedöma om det är relevant att genomföra en åtgärd, vilken åtgärd som är mest relevant att genomföra och när i tiden den i så fall bör genomföras, säger Yvonne Andersson-Sköld, professor i miljöanalys vid VTI.

– Eftersom kostnaderna redan idag är mycket stora och dessutom förväntas öka spelar tillförlitliga effektsamband kring risker och åtgärder en viktig roll för både planering av nya, som för anpassningar av befintliga, väg- och järnvägsanläggningar för en samhällsekonomiskt effektiv klimatanpassning.

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 4–2020.