TRA VISIONS 2020

TRA VISIONS är en tävling för unga och seniora forskare som arrangeras på uppdrag av Europeiska kommissionen i samband med konferensen TRA, Transport Research Arena. VTI ingick i det konsortium som arrangerade TRA VISIONS 2020.

– Vi har främst arbetat med tävlingen för unga forskare inom järnväg. Oavsett trafikslag så är tävlingen till för att uppmuntra dem att ta sig an de samhällsutmaningar som finns i transportsystemet. Det är också ett bra tillfälle att synas internationellt och skapa nya nätverk, säger avdelningschef Birgitta Sandstedt, projektledare för TRA VISIONS på VTI.

För de bästa seniora forskarna är främst äran priset men de unga belönas med pengar och första pris var i år 5 000 euro. Inom järnväg gick första och andra pris till Sverige genom Saad Ahmed Kahn, Luleå tekniska universitet och Visakh V. Krishna, KTH.

Shift2Rail som är EU:s partnerskapsprogram för forskning och innovation inom järnvägsområdet sponsrade tävlingen för unga järnvägsforskare.

– Det här är ett väldigt bra sätt att uppmuntra unga forskare att bidra till de förändringar som behövs för att resor och transporter i Europa ska bli smarta, säkra och gröna med hjälp av järnvägen. Vi ser framemot att sponsra även kommande tävling, TRA VISIONS 2022, säger Carlo Borghini, chef för Shift2Rail.

VTI har haft några seniora framgångar. 2014 vann forskningschef Astrid Linder första pris inom väg och blev även utsedd till totalvinnare för samtliga trafikslag. I år var forskningschef Anna Anund bland de tre bästa.

Nu är det också bestämt vilka som arrangerar TRA VISIONS 2022 och VTI är med bland dem.

EU:s logotype

Detta projekt har erhållit finansiering från Horisont 2020 – Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation enligt bidragsavtal nr 824293.