VTI:s tågsimulatorer tuffar vidare trots pandemi

Arbetet med VTI:s tågsimulatorer fortsätter att utvecklas, mycket tack vare samarbetet med tågoperatörer och tågförarutbildare. I år har en användare tillkommit och ytterligare flera har visat intresse. Ännu har man inte märkt av någon effekt av pandemin när det gäller arbetet med tågsimulatorerna.

– Vi växer både inom forskningen och användarmässigt, säger Birgitta Thorslund, forskningsledare vid VTI och projektledare för TUFFA, ett utvecklingsforum för tågsimulatoranvändare.

Utvecklas tillsammans med användare

Användargruppen för tågsimulatorer startade under 2016 och har sedan dess växt till att innefatta de flesta av Sveriges tågoperatörer och utbildare av lokförare. VTI har sedan tidigare haft en tågsimulator för forskning, men det var först när användargruppen startade som man började utveckla simulatorerna tillsammans med användarna. Och intresset har varit stort.

– Våra simulatorer är av hög kvalitet och har ett bra rykte. Det genererar både fler intresserade användare och ett intresse från behovsägare som till exempel Trafikverket av ny forskning, vilket gör att vi kan ligga i framkant när det gäller forskning om tågföring – allt tack vare TUFFA!

Det goda ryktet om VTI:s tågsimulatorer har även spridit sig inom Europa. För närvarande pågår ett internationellt samarbete med Virtual Vehicle i Österrike som är i kast med att bygga upp sin verksamhet med tågsimulatorer och vill lära av Sverige. Verktyg framtagna i simulatormiljön används också i flera EU-projekt, som Drive to the Future och Digilog.

Mindre och portabel

När den första tågsimulatorn utvecklades var den av större, stationär modell. Nu har den skalats ner till en portabel variant bestående av en laptop samt en eller två körspakar beroende på om det är för motorvagnståg eller godståg. Men mjukvaran är den samma oavsett storleken på simulatorn.

– Många av våra användare har behov av att ha flera simulatorer och det fanns önskemål om att ta fram en mindre och mer portabel version. Vår laptop-variant är nu vår mest sålda och vi har fått en ytterligare beställning nu i dagarna.

Tågsimulatorn kommer i en rullväska, vilken också anpassas av VTI. Innanmätet utformas för att passa den specifika modell som beställts.

– Det är många inblandade när vi utvecklar simulatorerna och VTI:s egen verkstad utformar bland annat innanmätet i den tillhörande väskan så att simulatorn ligger i säkert förvar och applicerar en snygg plåt med VTI-logga på utsidan. Detta gör att leveransen ser väldigt proffsig ut.

Ökat intresse trots pandemi

Så här långt har de som arbetar med tågsimulatorerna inte märkt av någon effekt av covid-19. Arbetet rullar på och fler och fler ser nyttan med tågsimulatorer. Flera forskningsprojekt pågår och flera forskningsfrågor som är aktuella framöver har koppling till det nya EU-gemensamma signalsystemet ERTMS, European Rail Traffic Management System.

– Även när det nya systemet implementeras i det svenska järnvägssystemet kommer det nuvarande systemet finnas kvar på vissa sträckor. Övergången mellan det nya och det gamla systemet kommer vara ett viktigt forskningsområde framöver.

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 4–2020.