Transportforum invigdes med reflektioner kring coronapandemin

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalade och tre talare gav därefter sina perspektiv på coronapandemin och transportområdet när Transportforum 2021 invigdes 13 januari. Konferensens inledningssession sändes digitalt till nära 900 deltagare.

Konferensen invigdes av VTI:s generaldirektör Tomas Svensson, som bland annat lyfte fram behovet av väl underbyggda beslutsunderlag för att kunna hantera de stora utmaningar transportområdet står inför, inte minst i ljuset av rådande pandemi.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth fortsatte därefter med att inskärpa allvaret i den tid och stämningsläge vi befinner oss i på grund av coronapandemin. Ministern uppmärksammade bland annat insatserna från transportområdets alla aktörers.

– Jag vill tacka för ett fantastiskt samarbete under pandemin, både i Sverige och på den europeiska nivån, sade Tomas Eneroth.

Infrastrukturministern talade också om arbetet med nästa nationella plan för transportområdet och kommande satsningar, där siktet är inställt på en ännu bättre nationell plan med hållbara lösningar.

Temat för den följande inledningssessionen var ”Coronakrisens påverkan på staden”.

Dan Firth, Programme Director, Transport and Urban Planning på C40 cities, berättade om de olika faser som kriser och så även coronapandemin går igenom; reaktion, reparation och nyorientering. Han presenterade lösningar liksom negativa effekter av pandemin och vad som behövs för att uppnå ett grönare samhälle efter pandemin.

Lena Hiselius, docent på Lunds universitet och forskningsledare på K2, talade om pandemins påverkan på kollektivtrafik och de utmaningar för som kollektivtrafiken står inför efter pandemin, bland annat minskad andel kollektivtrafik och ökade krav från resenärer.

Charlotte Melander, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Jönköping med inriktning mot regionalekonomi och städer, konstaterade att städerna kommer att finnas kvar och fortsätta att växa sig starka även efter pandemin.

Mark Isitt, Journalist och författare, programledare för Grand Designs i TV4 och Stadsinspektionen i P1 samt arkitekturkritiker på Göteborgs-Posten, deltog i inledningssessionen och gav sina reflektioner på de olika talarnas slutsatser. Moderator för inledningssessionen var Karin Klingenstierna.

Direkt efter den inledande sessionen kunde deltagarna besöka transportmyndigheternas gemensamma monter i den digitala utställningen och lyssna till myndigheternas generaldirektörer berätta om hur coronapandemin påverkat deras myndigheter.

Transportforum hålls i år digitalt under två dagar. Förutom den inledande sessionen kan deltagarna ta del av 27 sessioner med nära 100 presentationer.