Viktig milstolpe i svenskt-indiskt samarbete om trafiksäkerhet

I februari 2020 undertecknade Sverige och Indien samarbetsavtalet SITIS, Sweden-India Innovation and Safety Partnership. I dagarna avslutades ett pilotprojekt som samlar värdefull information om såväl förarbeteende som indiska trafikförhållanden.

SITIS-samarbetet nådde en viktig milstolpe när en åtta månader lång period med pilottester av ett säkerhetssystem för bussar avslutades. Nu ska systemet testas i bussar i ordinarie trafik. Med hjälp av bland annat kameror och sensorer kommer data om trafik såväl som förarbeteende att samlas in och analyseras. Målsättningen med SITIS-partnerskapet är att bygga en djupare förståelse för trafiksäkerheten i Indien och ge insikt i kärnutmaningarna för många snabbväxande ekonomier med liknande utmaningar och deras potentiella lösningar.

VTI är en av de svenska partnerna i SITIS, där både forskning och näringsliv ingår.

Läs mer i pressmeddelandet från Volvo Group India. Länk till annan webbplats.