Nu lanserar vi vår nya webbplats

19 november lanseras VTI:s nya webbplats. Genom den nya webbplatsen förbättras tillgängligheten för användarna.

Förutom en ny tillgänglighetanpassad teknisk plattform har webbplatsen fått en mer tydlig informationsstruktur och förbättrad sökfunktion.

Dessutom har webbplatsens utseende moderniserats och anpassats till VTI:s uppdaterade grafiska profil.