Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

Statens intäkter från bensin- och dieselskatter minskar i takt med att användningen av fossila drivmedel minskar. Forskare från VTI har utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid med trafik utan förbränningsmotorer.

Minskad användning av fossila drivmedel får konsekvenser för statens skatteintäkter.

– År 2017 bidrog beskattning av bensin och diesel till över 60 miljarder kronor netto till statskassan. Det är intäkter som används för att bekosta offentlig verksamhet i allmänhet, säger Jan-Eric Nilsson, professor emeritus i transportekonomi vid VTI.

Men att i framtiden beskatta el som man idag beskattar bensin och diesel tror inte Jan-Eric Nilsson på som en lösning.

– En högre elskatt för att kompensera intäktsbortfall från fossila bränslen skulle drabba alla elkonsumenter, inte bara trafikanterna. Dessutom kan vare sig dagens beskattning på drivmedel eller en skatt på el differentieras för att fånga upp skillnader i slitage mellan olika fordon eller för att beskatta trängsel. En skatt på el skulle därför vara ett trubbigt instrument för beskattning

En annan möjlighet är att ta ut en skatt som är kopplad till när och var fordon körs och fordonens miljö-och säkerhetsegenskaper. Men det finns nackdelar.

– Det finns en risk att attraktiviteten för den nya tekniken minskar. En allt för hög skatt på körning skulle då bromsa omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Det är något vi skulle kunna se de närmaste tio till tjugo åren. Men när omställningen är slutförd och det inte längre finns möjlighet att välja mellan olika tekniker kommer vi inte längre att ha samma begränsningar, säger Jan-Eric Nilsson.

Läs mer i rapporten:

Framtidens beskattning av vägtransporter (2020, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 3–2020.

Jan-Eric Nilsson är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Jan-Eric Nilsson är av typen sv:link, måste vara en sv:page