Framtida koncept för hållbar mobilitet i städer demonstreras i nytt EU-projekt

I början av 2020 lanserades SHOW, ett EU-projekt som syftar till att demonstrera och utvärdera avancerade koncept för hållbar mobilitet i verkliga stadsmiljöer.

Projektet SHOW har en budget på 36 miljoner euro, varav nära 30 miljoner är bidrag från EU, och samlar 69 partner från 13 EU-länder. Dessutom kommer projektet samarbeta med organisationer från USA, Sydkorea, Australien, Kina och andra länder utanför EU. Det gör det till det största europeiska projekt någonsin där man samlar ihop framtidens koncept med elektrifierade och autonoma fordon och tjänster som till exempel automatisk laddning av fordon, anropsstyrd trafik och MaaS-tjänster (Mobility as a Service, ett sätt för effektivt nyttjande av offentliga och privata transportmedel för att komma ifrån privatägandet av fordon.) för att demonstrera hur de kan integreras och fungera tillsammans i en stad. Målet är att främja utvecklingen av hållbar mobilitet i städerna som drivs av automatisering, elektrifiering, samarbete och inkludering.

Fjärrstyrd 5G-teknik

Totalt kommer försök göras i 18 städer runt om i Europa. VTI ansvarar för att koordinera arbetet med att bestämma vad som ska utvärderas i dessa och hur det ska göras. I Sverige kommer försök göras i Kista och Linköping för att utvärdera ett kontrolltorn som använder sig av 5G. Tanken är att göra det möjligt att övervaka och styra autonoma fordon på distans.

– Målet med försöken är att kunna visa på en säker och pålitlig drift av elektriska autonoma och förarlösa fordon i kollektivtrafiken med hjälp av fjärrstyrd 5G-teknik. Det skulle skapa utrymme för föraren att koncentrera sig på andra uppgifter relaterade till resenärerna och på sikt till att få helt självkörande fordon, säger Anna Anund, forskningschef vid VTI och en av VTI:s representanter i projektet.

I Linköping kommer förutom försöken med fjärrstyrning även användandet av självkörande bussar till nytta för personer med funktionsnedsättningar att studeras. Två självkörande bussar trafikerar sedan i fjol en två kilometer lång slinga på universitetsområdet. Sträckan kommer att förlängas för att även passera det närliggande bostadsområdet Vallastaden där det bland annat finns ett äldreboende och en skola för barn med särskilda behov.

Till och från kollektivtrafikens stomlinjer

– Störst nytta av våra autonoma bussar har förhoppningsvis de äldre och barnen vid de kommunala anläggningarna eftersom avsikten är att bussarna ska kunna användas för att enkelt ta sig till och från kollektivtrafikens stomlinjer som passerar genom Vallastaden, men en bit från skolan och boendet, säger Anna Anund.

Förutom VTI ingår RISE, Transdev, Combitech och Ericsson Linköping i SHOW-projektet i Linköping. Att de autonoma bussarna i Linköping ingår i projektet innebär även finansiering för del två i arbetet med Ride the future, en rullande forskningsplattform i Linköping med självkörande bussar. Ride the future är ett regionalt utvecklingsprojekt i samverkan mellan Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE, Science Park Mjärdevi, Transdev Sverige, VTI och Östgötatrafiken.

Fakta om SHOW

  • Projekttitel: SHOW, Shared automation Operating models for Worldwide adoption.
  • Projekttid: 2020-2024.
  • Koordinator: UITP, International Association of Public Transport
    Mer om SHOW på projektets webbplats (på engelska)länk till annan webbplats
  • SHOW finansieras av Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 3–2020.

Kontakt