Kunskap från Kina ska bidra till elektrifiering av svenska transportsystemet

Kina har en stark position som elbilsland och har på kort tid tagit snabba steg i elektrifieringen av transportsystem och sammankoppling med intelligenta och smarta städer. Ett nytt samarbete mellan Sverige och Kina ska bidra till ökad kunskap om förutsättningar för ut­vecklingen i Sverige.

Fram till 2019 hade det sålts cirka 28 miljoner el­bilar i Kina. De närmaste åren beräknas det säljas cirka 7 miljoner elbilar årligen. Cirka 98 % av världens elbussar finns redan i Kina som plan­erar att etablera 800 000 laddstationer under 2020.

– Genom att etablera en akademisk samarbetsplattform mellan universitet och forskningsinstitut i de båda länderna vill vi förstå de tekniska systemens utvecklings- och implementer­ingsstatus i Kina. Genom den kunskapen vill vi förstå hur det­ta skulle kunna påverka utvecklingen av hållbara elektrifierade transportlösningar i Sverige, säger Arne Nåbo, forskningschef vid VTI.

I projektet kommer forskarna att studera utvecklingen och implement­eringen av relevant teknik för elektrifiering av fordon, energisystem för hybrida fordon samt teknik för laddinfrastruktur. Forskarna kommer även utforska hanteringen av förnybara energiförsörjningssystem som behövs för att säkerställa att elektrifiering av fordon och transportsystem kan försörjas med el.

Projektet finansieras av Trafikverket och är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad (projektledare), Jönköpings universitet, Shanghai Dianji University, Southwest Jiatong University, Tongji University och VTI samt kinesisk industri.

Kontakt