Körsimulatorer i utbildningen kan öka trafiksäkerheten

Forskare från VTI undersöker om körsimulatorer i förarutbildningen för B-körkort kan vara ett bra hjälpmedel vid utbildningen och även bidra till en tydligare och mer rättvis process vid förarprovet.

Uppdraget finansieras av Trafikverket och genomförs i samarbete med Trafikverket förarprov.

– Både utbildare och trafikinspektörer ser stora möjligheter med att använda simulatorer. Främst handlar det om att testa och träna situationer som är svåra att skapa vid en vanlig uppkörning eller träning, säger Birgitta Thorslund som är forskningsledare vid VTI.

I studien kommer elever som är redo för uppkörning att få göra ett test i en simulator innan uppkörningen. Scenarierna samt gränser för godkänt och icke godkänt kommer forskarna att ta fram tillsammans med Trafikverket Förarprov. Varken eleven, trafikinspektören eller trafikläraren kommer att få ta del av resultatet av simulatorkörningen.

– Det kan till exempel vara att köra förbi en skola vid en trettiosträcka och att det leker barn vid vägen. Kör någon förbi där för fort är det en tydlig indikation på att den personen inte är redo för körkort, säger Birgitta Thorslund.

Forskarna kommer sedan jämföra resultat från testkörningen i simulator med resultat från uppkörning.

– Särskilt intressant är de grupper där resultaten skiljer sig. En förare som inte klarar körningen i simulator men som klarar uppkörningen kan vara ett tecken på att förarprovet inte fångar förare som kan vara olämpliga.

Redan idag finns trafikskolor som använder körsimulatorer i utbildningen. Dessa kommer att forskarna att intervjua om vad de ser för nyttor, möjligheter och begränsningar. En referensgrupp med personer från bland annat Trafikverket, Transportstyrelsen, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) och trafikskolor är kopplat till projektet. Projektet pågår fram till juni 2022.

Film om projektet