VTI:s forskning ger förutsättning för säkrare yrkestrafik

VTI har i decennier på olika sätt bedrivit forskning om yrkesföraren. I olika forskningsprojekt har forskare undersökt och utvärderat allt ifrån yrkesförarutbildning, trafiksäkerhet och arbetsmiljö till nödbromsar för tåg och yrkesförarens upplevelser av vägräfflor. Den 9 september uppmärksammas varje år yrkesföraren med en egen dag – Yrkesförarens dag.

Varje dag dygnet runt transporteras gods och människor i många olika typer av transporter. Mat, mediciner, kläder och andra förnödenheter levereras till affärer, apotek och sjukhus. Barn och vuxna tar bussen eller tåget till skola och arbete. Och i varje transport finns en förare.

Förare och trötthet

Under senare år har forskare vid VTI studerat förartrötthet och även utvärderat teknik för att varna och avhjälpa vid trötthet.

En rapport utgiven år 2020 beskriver hur forskare har utvärderat effekten av ett trötthetsvarningssystem i långfärdsbussar. Hypotesen var att trötthetsvarningssystem installerade på långfärdsbussar minskar risken för förartrötthet och därmed risken för trötthetsrelaterade olyckor. Det skulle på sikt kunna leda till mindre tröttande arbetsvillkor för förare samt ökad säkerhet och trygghet för passagerare.

I en enkät som ingick i studien uppgav 29% av förarna att de behövde kämpa för att hålla sig vakna 2–4 gånger per månad eller oftare när de kör buss. Datainsamlingen på väg visade att föraren skattade sin sömnighet som något lägre under körningar när systemet var aktivt. Förarna uppgav dock att systemet ibland inte varnade när de var trötta och ibland varnade trots att de inte var trötta. Överlag var förarna positiva till trötthetsvarningssystemet, men lyfte fram att systemet behöver bli mer tillförlitligt.

Automatisk dockning vid hållplatser

Inom det EU-finansierade projektet ADAS&ME utvecklade forskare bland annat ett system för automatisk dockning vid hållplatser för bussar i stadstrafik, något som kan minska stressen för bussförare och därmed minska risken för olyckor med resenärer vid busshållplatser. Risken för olyckor med bussresenärer är generellt som störst vid busshållplatser. Den vanligaste skadan ombord på bussen är orsakad av att resenären ramlar i samband med att föraren accelererar eller bromsar för hårt, något som kan uppstå när förarna är stressade.

Testerna visade att förarna upplevde mindre stress när systemet tog hand om stoppet och föraren istället kunde fokusera på resenärerna.

Simulatorer i förarutbildning

VTI bedriver även forskning om hur simulatorer kan användas till exempel för utbildning av utryckningsförare. Den så kallade blåljussimulatorn har utvecklats i samarbete med polis, räddningstjänst och ambulansverksamhet. Här kan nya förare förberedas för en riskmedveten och planerad körning i ett gott samspel med övriga trafikanter. Den kan också användas av redan utbildade förare för att under säkra och kontrollerade förhållanden träna på risksituationer som kan förekomma under utryckningskörning. Vidare kan simulatorn användas i forskningssyfte för att under kontrollerade former studera människans beteende i en komplex och stressande miljö.

Tidigare studier visar att behovet för utryckningsförare att få träna körning i en säker miljö är stort och att simulatorn ger många möjligheter. I en rapport från 2020 föreslås fortsatt forskning kring utbildningsmetoder och effekter på trafiksäkerheten för att på ett framgångsrikt sätt tillgängliggöra träning av utryckningskörning med simulator.

Ytterligare forskning

Utöver de här studierna har VTI presenterat ett antal forskningsresultat som gäller yrkesförare. Här har vi samlat forskning från de senaste fem åren gjord av forskare vid VTI.

Vi publicerar i stort sett alla våra forskningsresultat i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, vilket är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer.

Thorslund, B., Lindström, A., Lidestam, B., Stave, C., Dahlman, J. & Eriksson, G. (2020). Simulatorbaserad träning för utryckningsförare: en förstudie. (VTI rapport 1037). Linköping: VTI.
"Simulatorbaserad träning för utryckningsförare: en förstudie" (2020, DiVA)länk till annan webbplats

Sjörs Dahlman, A. & Anund, A. (2020). Utvärdering av trötthetsvarningssystem i buss. (VTI rapport 1026). Linköping: VTI.
"Utvärdering av trötthetsvarningssystem i buss" (2020, DiVA)länk till annan webbplats

Hedegaard Sørensen, C., Isaksson, K., Oldbury, K., Paulsson, A., Smith, G. & Rignell, M. (2020). Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet: nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar. (K2 outreach 2020:1). Lund: K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
"Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet: nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussa" (2020, DiVA)länk till annan webbplats

Vadeby, A., Silvano, A.P. & Forsman, Å. (2019). Ökad hastighetsefterlevnad hos den organiserade trafiken: en pilotstudie avseende taxi. (VTI rapport 1024). Linköping: VTI.
"Ökad hastighetsefterlevnad hos den organiserade trafiken: en pilotstudie avseende taxi" (2019, DiVA)länk till annan webbplats

Forward, S., Ahlberg, A., Henriksson, P., & Björklund, G. (2018). Utvärdering av fortbildning för yrkeskompetensbevis: Delkurs 1: Sparsam körning. (VTI rapport 964). Linköping: VTI.
"Utvärdering av fortbildning för yrkeskompetensbevis: Delkurs 1: Sparsam körning" (2018, DiVA)länk till annan webbplats

Ekström C. & Forsman, Å. (2018). Förekomst av alkohol och droger hos förare av lastbil och buss som varit inblandade i dödsolyckor och olyckor med svåra personskador. (VTI notat 22–2018). Linköping: VTI.
"Förekomst av alkohol och droger hos förare av lastbil och buss som varit inblandade i dödsolyckor och olyckor med svåra personskador" (2018, DiVA)länk till annan webbplats

Åkerstedt, Z., Lidestam, B. & Prytz, E. (2018). Akutvård under ambulansfärd: naturalistiska data från simulerade typsituationer vid körning på testbana. (VTI rapport 984). Linköping: VTI.
"Akutvård under ambulansfärd: naturalistiska data från simulerade typsituationer vid körning på testbana" (2018, DiVA)länk till annan webbplats

Scholten, C., Ihlström, J., Johansson, S. & Anund, A. (2017). Hot och våld mot bussförare och tågvärdar. (K2 RESEARCH 2017:11). Lund: K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
"Hot och våld mot bussförare och tågvärdar" (2017, DiVA)länk till annan webbplats

Nilsson, P., Laine, L & Sandin, J. (2016). High speed control of long combination heavy commercial vehicles within safe corridors. (ViP publication 2016–1). Linköping: VTI.
"High speed control of long combination heavy commercial vehicles within safe corridors" (2016, DiVA)länk till annan webbplats

Abadir Guirgis, G. & Peters, B. (2015). Simulatorbaserad utbildning i ERTMS: utvärdering av utbildning och träning för lokförare i VTI:s tågsimulator. (VTI notat 21–2015). Linköping: VTI.
"Simulatorbaserad utbildning i ERTMS: utvärdering av utbildning och träning för lokförare i VTI:s tågsimulator" (2015, DiVA)länk till annan webbplats

Hitta fler forskningsresultat i DiVA.

Sök publikationer

Kontakt