Elsparkcykeln rullar in i olycksstatistiken

Man på en elsparkcykel
Foto: Annika Johansson

Antalet olyckor där elsparkcyklar varit inblandade har ökat från ett fåtal under 2017 till nästan 500 under 2019 (januari – oktober). Det var också då elsparkcyklarna gjorde sin entré på allvar i Sveriges största städer.

Eftersom elsparkcyklar är ett ganska nytt fenomen i Sverige så finns det inte så mycket forskat kring användningen av dem. Per Henriksson, Jenny Eriksson och Åsa Forsman från VTI har på uppdrag av Trafikverket undersökt statistik för olyckor med elsparkcykel som skedde under 2019, och även jämfört med de för cykel och elcykel.

– Elsparkcyklar ingår i vad man brukar kalla mikromobilitet, ett nytt begrepp som inte har en tydlig definition, men det handlar om till exempel cykel, elcykel, elsparkcykel och andra mindre fordon som man använder för att ta sig fram kortare sträckor. Ofta används begreppet i samband med system för uthyrning av elsparkcyklar, cyklar och elcyklar. De flesta elsparkcyklarna används via uthyrare, berättar Åsa Forsman, projektledare för undersökningen.

Det finns potential att elcyklar och elsparkcyklar kan bidra till elektrifieringen av transporter och därmed göra dem mera hållbara – om de används i stället för till exempel bil. Om de ersätter att man går eller cyklar, då blir det ingen vinst för vare sig miljö eller hälsa. Däremot kan det ge tidsvinst och ge möjlighet att ta sig dit man vill, till exempel för den som har svårt att gå eller om busshållplatsen ligger långt bort.

– Det behövs mer forskning om hur de här trafikslagen används och hur de bättre kan bidra till ett hållbart transportsystem.

Olycksstatistiken speglar användningen

Forskargruppen har använt sig av uppgifter i Strada – ­ett informationssystem dit polisen rapporterar in trafikolyckor och akutsjukhusen information om personer som sökt vård för skador i trafikmiljö.

Elsparkcykeln har sin topp i olycksstatistiken på fredag och lördag, och många olyckor sker under kvällar och nätter. Det är också då de allvarligaste skadorna inträffar.

– Utifrån de uppgifter vi har vet vi inte om de inblandade var alkoholpåverkade. Men man kan ju misstänka att det skulle kunna vara så i vissa fall. För elcyklar och cyklar sker istället flest olyckor på eftermiddagarna­ – antagligen då folk åker hem från arbetet eller till fritidsaktiviteter.

Man kan även se skillnad i ålder och kön.

– De flesta elsparkcyklister som skadade sig är under trettiofyra år, och sedan sjunker det ganska kraftigt med ökad ålder. Det är få över 65 som skadar sig, men bland elcyklisterna är nästan en fjärdedel av de skadade i den åldersgruppen.

Av de som skadar sig med elsparkcykel så är 62 procent män, till skillnad mot 42 procent av elcyklisterna.

Det var bara en av sju elsparkcykelåkare som använde hjälm vid olyckstillfället. Elsparkcyklar räknas som cyklar regelmässigt (med vissa begränsningar), så det är hjälmkrav upp till 15 år. Det var också de som hade bäst användning, men även bland dem var många utan. Elcyklister var flitigare med sex av tio som hade hjälm.

Åsa Forsman berättar att de utifrån statistiken inte kan säga att det är mer riskfyllt med det ena eller det andra färdsättet, eftersom olycksstatistiken både speglar olycksrisk och hur fordonen används.

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 2–2020.

Kontakt