Evolution Road – ny elväg testas både ute och inne

I början av maj invigdes nya elvägen i Lund. Det är en kilometerlång sträcka elväg i bussfilen på Getingevägen där man kommer att testa tekniken med markbunden konduktiv laddning. Det betyder att strömmen kommer från skenor i vägen som fordonen måste ha kontakt med för att laddas.

Projektet Evolution Road leds av Innovation Skåne och VTI är en av samarbetspartnerna.

– Evolution Road kommer att byggas med två olika sätt att montera elskenorna på vägen, säger Mohammed Hoseini, forskningsledare på VTI och med i projektledningsgruppen.

– Första demosträckan består av skenor som monteras ovanpå asfalten och nästa år kommer vi fortsätta med skenor som fräses ner i asfalten. Testkörningarna ute på vägen ska göras med buss och allt kommer att övervakas från mätstationer vid sidan av vägen.

Skenorna testas i laboratorier

Det kommer också att göras tester i laboratorier och där ska VTI, som experter på vägbeläggningar, leda testerna av hur vägen och skenorna fungerar både tillsammans och var för sig. Forskningschef Björn Kalman berättar om försöken:

– Vi bygger en 15 meter lång kopia av vägen i vår provvägshall i Linköping där vi använder de två olika teknikerna för att montera skenorna. Sedan stresstestar vi konstruktionen med en så kallad Heavy Vehicle Simulator som belastar elskenorna med ett lastbilshjul som sneddar över skenorna gång på gång. Det är viktigt att de klarar påfrestningarna från trafiken utan att lossna eller att elektroniken i dem skadas. För att dessutom få veta om de klarar sig i olika väderlek kan vi ändra temperaturen i provvägen och köra lastbilshjulet både på torr och våt vägbana.

– För att testa slitstyrkan på skenorna kommer vi istället att använda vår cirkulära provvägsmaskin som vi för de här försöken utrustar med dubbdäck. Skenorna monteras med de olika teknikerna i asfaltsplattor som sätts fast i provvägsmaskinen och sedan får dubbdäcken gå runt och göra jobbet, fortsätter Björn Kalman.

För att mäta skenornas poleringsbenägenhet byts dubbdäcken i provvägsmaskinen ut mot odubbade. Forskarna vet av erfarenhet att däck utan dubb inte kommer att slita på skenorna men de kan däremot polera dem så att friktionen blir för låg och det kan i sin tur påverka trafiksäkerheten negativt.

– Det är roligt att kunna använda testutrustning som har funnits på VTI väldigt länge (provvägsmaskinen sedan 1943) i ett sådant här innovativt projekt – det är ändå en helt ny typ av väg det handlar om, säger Björn Kalman.

Körsimulator visar vägen

Elvägen på Getingevägen kommer även att flytta in i en körsimulator från VTI. Simulatorn ska stå i projektets besökscenter i Lund och ge intresserade möjlighet att provköra vägen med buss. Eftersom testerna ute på vägen endast kommer att göras en vecka per månad kommer simulatorn också att vara ett bra komplement för att demonstrera projektet de veckor bussen inte körs.

Evolution Road startade redan för flera år sedan som Elväg Syd, men det är först nu som vägen finns på riktigt. Projektet finansieras till allra största delen av Trafikverket som vill få mer kunskap om elvägar för att välja teknik till framtida längre provsträckor.

Läs mer om projektet på www.evolutionroad.se (på engelska)länk till annan webbplats

Det här är en artikel från VTI aktuellt nr. 2–2020.