Stor samlad kompetens hos VTI:s forskare bidrar i EU-forskning

Nyligen avslutades EU-projektet ADAS&ME, det hittills största projekt som VTI har koordinerat. Samtidigt startade SHOW, det största europeiska projektet i sitt slag för demonstration av framtidens koncept för hållbar mobilitet i verkliga miljöer. VTI har stor erfarenhet av att medverka i EU-projekt och deltar just nu i 16 olika projekt.

– EU är en viktig finansiär och det ger oss möjligheten att delta i stora, långsiktiga forskningsprojekt. Det är också ett sätt för oss att lära av stora europeiska aktörer. EU-projekt är plattformar för utveckling och på sitt sätt också fredsbevarande projekt. Projekten har ofta många aktörer och samarbetet bygger starka grupper, säger Anna Anund, forskningschef på VTI.

Liten organisation en styrka

För närvarande deltar VTI i 16 EU-projekt och koordinerar även två av dem. VTI är med sina drygt 220 medarbetare en relativt liten organisation vilket är en av styrkorna enligt Anna Anund.

– Vi har nära och korta beslutsvägar samt stor samlad erfarenhet inom transportforskningen. Många hos oss har arbetat länge i organisationen vilket skapar trygghet och gör oss väl lämpade att delta i den här typen av projekt.

ADAS&ME är ett av de EU-projekt som VTI har koordinerat. Projektet avslutades februari 2020 efter att ha pågått i tre och ett halvt år. Visionen med ADAS&ME var bygga vidare på det man vet om automation, förarens tillstånd och trafikmiljön. Genom att sammanföra dessa komponenter uppnås säkra övergångar mellan system och förare.

– Med hjälp av de system projektet har utvecklat kan vi säkerställa att föraren inte är sömnig, distraherad eller upprörd innan hen får tillbaka kontrollen från fordonets automatiserade system, säger Anna Anund som varit projektets koordinator.

Automatisk dockning vid busshållplatser

ADAS&ME har haft en total budget på 9,6 miljoner euro och har bestått av 33 partner. I projektet har man bland annat utvecklat system för automatisk dockning vid hållplatser för bussar i stadstrafik, något som kan minska stressen för bussförare och därmed minska risken för olyckor med resenärer vid busshållplatser. Tidigare forskning visar att risken för olyckor med bussresenärer generellt är som störst vid hållplatser. Väl ombord är den vanligaste skadan orsakad av att resenären ramlar i samband med att föraren accelererar eller bromsar för hårt, något som kan uppstå när förarna är stressade.

– Våra tester visar att systemet vi har utvecklat gör att förarna upplever mindre stress när systemet tar hand om stoppet och föraren kan fokusera på resenärerna, säger Anna Anund.

Projektet har även utvecklat system för elbilar där bilens autonoma system tar över och kör bilen till närmaste laddstation när batteriet behöver laddas. Systemet säkerställer att bilen körs på ett optimalt sätt med så lite elförbrukning som möjligt. Detta minskar stressen för bilföraren som inte behöver oroa sig för att bli ståendes med urladdat batteri utan tillgång till laddning.

Projektets innovationer kan också appliceras på motorcyklister. Med hjälp av sensorer i förarens skyddsutrustning känner systemet av om föraren är ouppmärksam eller i värsta fall svimmar. Om föraren skulle svimma gör systemet ett säkert stopp. En stabilisator gör att motorcykeln står kvar upprätt även om föraren inte har fötterna i marken.

Demonstration av framtidens innovationer för hållbar mobilitet i städer

Ungefär samtidigt som ADAS&ME avslutades lanserades SHOW, SHared automation Operating models for Worldwide adoption. Under de fyra år som projektet pågår ska det samla ihop framtidens koncept med elektrifierade och autonoma fordon och tjänster som till exempel automatisk laddning av fordon, anropsstyrd trafik och så kallade MaaS-tjänster. MaaS står för Mobility as a Service och är ett sätt för effektivt nyttjande av offentliga och privata transportmedel för att komma ifrån privatägandet av fordon.

Syftet med SHOW är att demonstrera hur framtidens koncept kan integreras och fungera tillsammans i en stad. Målet är att främja utvecklingen av hållbar mobilitet, som drivs av automatisering, elektrifiering, samarbete och inkludering, i städerna. Projektet är med sin budget på 36 miljoner euro, varav nära 30 miljoner är bidrag från EU, det största i sitt slag. I projektet kommer försök göras i totalt 18 städer runt om i Europa. VTI ansvarar för att koordinera arbetet med att bestämma vad som ska utvärderas i dessa och hur det ska göras. I Sverige kommer Kista och Linköping stå värd för försök med bland fjärrstyrd 5G-teknik. Tanken är att utvärdera ett kontrolltorn som använder sig av 5G som skulle möjliggöra övervakning och styrning av autonoma bussar på distans.

– Det skulle skapa utrymme för föraren att koncentrera sig på andra uppgifter relaterade till resenärerna och i det långa loppet att få helt självkörande fordon, säger Anna Anund som är en av VTI:s representanter i projektet.

SHOW pågår fram till januari 2024 och koordineras av UITP, International Association of Public Transport. Projektet samlar 69 partner från 13 EU-länder. Dessutom kommer SHOW samarbeta med organisationer från USA, Sydkorea, Australien, Kina och andra länder utanför EU.

SHOW:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Mer om EU-projekt VTI medverkar i

VTI:s forskningschef Astrid Linder koordinerar VIRTUAL, Open access virtual testing protocols for enhanced road user safety. Projektet startade i juni 2018 och ska pågå i fyra år. VIRTUAL handlar om ökad säkerhet för åkande i fordon, fotgängare, cyklister och åkande i kollektivtrafik. I projektet utvecklas virtuella humanmodeller samt provmetoder for virtuell provning. Inom ramen för projektet kommer två avancerade krockdockemodeller för upphinnandekollisionsprovning att tillverkas i VTI:s laboratorium i Linköping; en modell av en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man. Forskningen i VIRTUAL sker i öppen källkod och är därmed transparent och tillgänglig för alla att ta del av.

VIRTUAL:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

BRAVE, BRidging gaps for the adoption of Automated VEhicles, arbetar med att förbättra säkerhet och implementering av automatiserade fordon. Projektet koordineras av Ingrid Skogsmo, forskningsledare vid VTI. I projektet arbetar VTI bland annat med acceptans av den nya tekniken, användartester i körsimulator och interaktionen mellan oskyddade trafikanter och självkörande fordon. BRAVE startade i juni 2017 och pågår fram till februari 2021. Projektet har bland annat. utvecklat koncept för förbättrad interaktion mellan förare och fordon samt arbetar exempelvis också med tekniker för att en bil ska kunna prediktera hur fotgängare nära gatan avser röra sig.

BRAVE:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Kontakt