Nytt projekt utvecklar sjöfarten i Göteborgs skärgård

VTI, Linköpings universitet och Sjöfartsverket har startat ett gemensamt projekt för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet, kallat OSKAR, pågår fram till 2023 och syftar till en säkrare och smartare sjöfart.

Projektet, kallat Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och Annan Regelbunden trafik, OSKAR, finansieras till största delen av Trafikverket. Syftet med projektet är att optimera resvägarna för både kollektivtrafiken och övrig sjötrafik i Göteborgs skärgård genom moderna sjömätningsmetoder.

– Baserat på Sjöfartsverkets sjömätningar kommer VTI ta fram en modell som optimerar bland annat kollektivtrafikens rutter för att uppnå samhällsekonomiska nyttor i form av till exempel kortare restider, lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp och ökad säkerhet, säger Inge Vierth, utredningsledare vid VTI.

Totalt ska en yta på hela 32 kvadratkilometer sjömätas, något som främst sker via Sjöfartsverkets egna sjömätningsfartyg. Samtidigt planerar Sjöfartsverket att använda ny teknik i form av en autonom sjömätningsfarkost. Den autonoma farkosten kommer att på egen hand kunna bidra till projektet genom att mäta av mindre områden i skärgården.

– Alla som rör sig inom Göteborgs södra skärgård kommer kunna dra nytta av projektet. Skärgården har aldrig tidigare sjömätts, annat än med handlod. Därför kommer vi nu kunna se en hel del nyttor av projektet. Både genom nya och säkrare sjökort men och genom smartare resvägar, säger Linda Blied, kartingenjör och projektledare vid Sjöfartsverket.

Pressmeddelande från Sjöfartsverketlänk till annan webbplats.