Ny marknad för elektrifierade regionalflyg möjlig

Stora helelektrifierade flygplan ligger långt i framtiden. Däremot finns en potential för en ny marknad med mindre regionalflyg. Det är slutsatserna i en litteratursammanställning som forskare på VTI gjort.

Utsläpp av växthusgaser från flygsektorn har ökat från knappt 9 procent av transportsektorns totalutsläpp år 1990 till drygt 12 procent. För att även i fortsättningen kunna flyga utan att släppa ut växthusgaser har elflyg lyfts upp som en möjlighet. Forskare på VTI har sammanställt forskning som gjorts kring möjligheten till helelektrifierade flyg.

Huvuddelen av rapporten diskuterar framtida batteriteknologi, en förutsättning för att kunna elektrifiera flyget. Kapaciteten i den i dagsläget dominerande batteriteknologin, litium-jonbatteriernas är begränsad. För att uppnå den energidensitet som krävs för kommersiellt elflyg behövs ny, ännu inte kommersialiserad batteriteknik.

Förutom batterikapaciteten finns många andra utmaningar för elflyget. Flyghastigheten, utvecklingen av effektivare elflygsmotorer, batterikostnaderna och behovet att intensifiera forskning och utveckling av flygplansdesign är exempel. Det är också viktigt att konsumenterna har förtroende för elflygets säkerhet. Tillgången till de mineraler som behövs för batteritillverkning måste försäkras. Dessutom har flygplan ett långt livsspann och systemet är därmed trögrörligt.

Slutsatsen i rapporten är därför att stora helelektrifierade flygplan ligger långt i framtiden, om de någonsin kommer att lyckas.

Däremot visar sammanställningen att det kan finns möjligheter till en ny marknad för mindre regionalflyg i en inte alltför avlägsen framtid.

– Med styrmedel som riktas mot elflyget skulle det kunna fylla en marknadsnisch som i dagsläget till stor del försvunnit – flyg med mindre flygplan till små flygplatser, säger Johanna Jussila Hammes, senior forskar på VTI.

Läs mer i rapporten:
Det kommersiella elflyget – verklighet eller dröm? En litteraturstudie över elflygets utsikter (2020, Digitala Vetenskapliga Arkivet)länk till annan webbplats.