Självkörande bussar i Linköping del av EU-projekt

Nyttan av självkörande fordon för personer med funktionshinder är bland annat i fokus för ett EU-forskningsprojekt som startats nu. Projektet är kopplat till de självkörande bussarna i Linköping.

Sedan slutet av 2019 har en självkörande buss rullat i Linköping. Nu har bussen fått sällskap av ytterligare en självkörande buss. Tillsammans trafikerar bussarna en slinga på universitetsområdet. Förutom att transportera alla som vill åka med, är bussarna en rullande, öppen forskningsplattform.

Flera forskningsprojekt med bussarna som bas har redan startat. Ett av dem är del av ett EU-program, kallat SHOW, Shared automation Operating models for Worldwide adoption.

Under de fyra år som projektet ska pågå kommer bland annat användandet av självkörande bussar till nytta för personer med funktionsnedsättningar att studeras. Syftet är vidare att hitta lösningar som gör det möjligt att hantera hinder i trafiken genom fjärrstyrning och därmed underlätta för föraren att inte behöva styra bussen manuellt utan istället kunna göra andra saker ombord.

– Vi är mycket glada att vi är en del i SHOW och där vi kan dra nytta av vår plattform med självkörande bussar. säger Anna Anund, forskningschef på VTI och en av de drivande bakom initiativet med de självkörande bussarna i Linköping.

Förutom VTI ingår RISE, Transdev, Combitech och Ericsson Linköping i SHOW-projektet.

Om SHOW

SHOW är ett omfattande EU-projekt som syftar till att demonstrera avancerade koncept för mobilitet i verkliga miljöer. 69 partner i 13 länder ingår, varav Sverige är ett av länderna. Demonstrationer av till exempel autonoma, elektrifierade bussar och bilar för transport av passagerare och last kommer att ske i 20 städer inom hela EU. Fordonen kommer att köras både i speciella körfält och i blandad trafik.

SHOW är det största projektet i sitt slag någonsin och kommer att omsätta totalt drygt 36 miljoner euro, vara nära 30 miljoner är bidrag från EU. Projektet pågår under fyra år.

Studien som genomförs på de självkörande bussarna i Linköping har beviljats totalt cirka 20 miljoner kronor i bidrag från EU.

Mer om självkörande bussar i Linköping på projektsidan Ride the futurelänk till annan webbplats

Om EU-projektet SHOW på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska)länk till annan webbplats

Kontakt