Nu rullar en självkörande buss i Linköping

Idag börjar en eldriven, självkörande buss att rulla på universitetsområdet i Linköping. VTI har haft en ledande roll i förverkligandet av bussarna som kommer att vara en öppen plattform för forskning.

Det hela började våren 2017. Idén om ett öppet forskningssamarbete växte fram, där autonoma bussar i Linköping, förutom för att tillhandahålla mobilitet i området, ska vara en plattform öppen för forskare och forskning inom många områden. VTI tillsammans med Linköpings universitet, LiU, tog initiativet. Snart involverades fler aktörer, både lokalt, regionalt och nationellt.

– I samverkan mellan VTI och Linköpings universitets kläcktes en vild idé om självkörande bussar som en forskningsplattform. Idén har nu äntligen blivit verklighet och vi på VTI är stolta över att ha fått vara med, säger Anna Anund, forskningschef på VTI.

– Vi tar nu steget in i framtiden och hoppas kunna bidra till ökad kunskap inom området hållbar mobilitet och där människans behov och förmågor tas tillvara. Det finns mycket kvar att lära.

Den första självkörande bussen kommer till en början att trafikera en två kilometer lång slinga. Bussen tar 10–13 passagerare och har en säkerhetsförare ombord som också övervakar körningen. Det är gratis att åka med bussen. Bussen har tillstånd från Transportstyrelsen för försöksverksamhet med självkörande fordon på allmän väg.

Ytterligare en självkörande buss kommer att sättas i trafik en bit in på nästa år.

Den forskning som kommer att utföras på bussarna finansieras genom medel från olika finansiärer, både nationellt och internationellt. Forskare och andra aktörer som vill bidra till ny kunskap kring automatiserade fordon och system som är nödvändiga för dem och som hittar finansiering har möjlighet att använda de självkörande bussarna som plattform för sin forskning. Flera forskningsprojekt har redan beviljats medel, till exempel ett EU-projekt. Och fler ansökningar är under bedömning eller arbetas fram just nu.

Mer information om projektet på ridethefuture.selänk till annan webbplats.

Kontakt