Indraget körkort kan ge stora konsekvenser i vardagen

Ett återkallat körkort kan leda till negativa konsekvenser för en persons möjlighet att forma sitt eget liv. En studie från VTI undersöker på vilket sätt personer med synfältsbortfall har påverkats av att inte längre ha tillstånd att köra bil.

För den som har körkort och tillgång till bil kan ett indraget körkort leda till att mycket i livet ställs på sin spets. En återkallelse kan påverka inte bara resandet i sig utan kan även få konsekvenser för karriären, ekonomin, vardagsbestyren, det sociala livet och till och med självbilden.

Jonna Nyberg är forskningsassistent på VTI och doktorand vid Örebro universitet. Hennes avhandlingsarbete handlar om transportrelaterad välfärd med fokus på personer med synfältsbortfall. I en intervjustudie har hon undersökt hur en persons vardag påverkas vid återkallelse av körkortet.

– Det får konsekvenser för de allra flesta på ett eller annat sätt.

Många människor har organiserat sitt liv så att de måste ha bil i vardagen, eller så kräver yrket att man har körkort. Till viss del är detta en konsekvens av tidigare årtiondens samhällsplanering, som utgått mycket från bilen. Ett återkallat körkort kan leda till att en person behöver flytta eller till och med skola om sig. Vardagen med exempelvis inköp och att ta sig till och från jobbet kan försvåras, men även det sociala livet kan förändras genom att personen inte längre har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter eller träffa vänner och släktingar. Det kan vara en omställning som i vissa fall leder till social isolering.

– Körkortet är ofta starkt förknippat med självständighet och frihet. Många tycker att det är svårt att behöva be andra om skjuts, dels för att man inte vill vara andra till last, dels för att man inte vill vara beroende av andras vilja eller möjligheter att skjutsa, säger Jonna Nyberg.

Synfältsbortfall kan ha olika orsaker, men de vanligaste är stroke, diabetes eller glaukom.

– Vid exempelvis glaukom och diabetes kommer symptomen oftast successivt. Det gör att personerna vänjer sig och ofta inte själva märker att de har synfältsbortfall – man upplever det inte som ett hinder i vardagen. Därför kan det bli en chock att få veta att körkortet kommer att bli återkallat.

Många av de intervjuade känner sig felbedömda och orättvist behandlade och menar att metoderna som används för att mäta synfältsbortfall inte är tillförlitliga när det gäller att bedöma körförmåga.

– Man ser sig själv som en bra och erfaren bilförare som inte har varit med om några incidenter i trafiken. Ofta jämför man sig med andra grupper av bilister som man inte tycker kör på ett trafiksäkert sätt.

Resultaten från intervjustudien indikerar att det finns ett bristande förtroende för myndigheter på grund av återkallelsen. Det kan till exempel handla om att personer har synpunkter på regelverket, mätmetoderna eller bemötandet från läkare och myndigheter. Misstron och dess orsaker ska Jonna Nyberg undersöka vidare i kommande delstudier. För tillfället pågår en enkätstudie som ska komplettera intervjustudien.

Avhandlingen om transportrelaterad välfärd med fokus på körkort och synfältsbortfall beräknas vara färdig år 2021.

Det här är en artikel ur VTI aktuellt nr 2–2019

Kontakt