Forskningsingenjör inom cykelinfrastruktur och vägunderhåll

VTI söker en forskningsingenjör inom cykelinfrastruktur och vägunderhåll till enheten Drift och underhåll (DOU). Din placeringsort kan diskuteras men Linköping kommer vara en central plats för dig då forskningsutrustning och laboratorier finns där. Sista ansökningsdag är 5 november 2021.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 220 anställda och en omsättning på 280 miljoner kronor. Institutet har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund.

Om tjänsten

Du får vara med i utvecklingen och anpassningen av transportinfrastrukturen för framtidens färdsätt. Möjligheten att arbeta tillsammans inom olika vetenskapliga och tekniska områden skapar förutsättningar för nya innovativa lösningar.

Gång- och cykeltrafik får en alltmer uttalad roll i städerna vilket ställer krav på hållbara infrastrukturlösningar och säkra vägar. Arbetet går ut på att öka kunskapen om hur det går att skapa och upprätthålla en bra kvalitet på gång- och cykelbanor för cyklister, fotgängare och även nya typer av mikromobilitet.

Utvärdering av utformningen av dessa för att främja aktiva färdsätt är av intresse. Som forskningsingenjör bidrar du till nya projekt utifrån idéer inom ditt kompetensområde som du tillsammans med andra medarbetare formulerar och tillsammans söker finansiering för.

Där ingår att representera VTI på ett positivt sätt samt samverka med kollegor, industrin, universitet och högskolor, myndigheter, konsulter, utvecklingsgrupper och andra intressenter för att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov som sedan implementeras.

En viktig del av arbetet är analys och tolkning av insamlade data samt att presentera forskningsresultat på ett strukturerat sätt genom rapporter för att tillgodose användarnas behov och sprida forskningsresultaten. I arbetet ingår också att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen och tekniska utvecklingen inom området.

Du kommer jobba både individuellt och tillsammans med andra med nära och öppen kommunikation till medarbetare och uppdragsgivare. Du har möjlighet att arbeta i både nationella och internationella projekt och samarbetsorganisationer.

Din profil

Du har en civilingenjörsexamen inom naturvetenskap eller teknik eller motsvarande med en inriktning som är relevant för tjänsten. Du ska självständigt kunna sammanställa, analysera och presentera material och mätdata samt vara förankrad i relevant teoribildning och metodik.

Du behöver ha lätt för att samarbeta och god förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska. Förmåga att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt är ett krav samtidigt som du är flexibel och har möjlighet att skapa kontaktnät. B-körkort krävs för tjänsten.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av Maria Mäkitalo, forskningschef, 013-20 40 49. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ansökan

Välkommen med din ansökan inklusive personligt brev, cv och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan ”Forskningsingenjör – cykelinfrastruktur och vägunderhåll, dnr 2021/0477-3.1” och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post.

E-postadress: vti@vti.se

Sista ansökningsdag är den 5 november 2021.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad: