Forskare inom miljö och hållbara transporter

Till miljöenheten söker vi nu en forskare inom området hållbara transporter, med erfarenhet av forskning om föroreningar kopplat till hälsa, luft, mark eller vatten med placering i Linköping där vi har våra unika mät- och laboratorieresurser. Sista ansökningsdag är 8 mars 2021.

Du kan ha erfarenhet av modellering, fält- eller laboratoriearbete.

Miljöenheten forskar om transporter och deras klimat- och miljöpåverkan (buller, mikroplast och andra föroreningar, luftkvalitet, energi- och systemanalyser, markpåverkan mm) samt hur den negativa påverkan kan avhjälpas. Enheten arbetar både med grundläggande kunskapsutveckling och mer tillämpade projekt och frågor som griper över flera vetenskapliga discipliner i nära samverkan med myndigheter och andra nationella och internationella aktörer. Vi genomför allt från fleråriga forskningsprojekt i samarbete med kommuner, universitet och andra forskningsinstitut till kortare uppdrag.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 220 anställda och en omsättning på 280 MSEK.

Om tjänsten

Som forskare bidrar du till nya projekt utifrån forskningsidéer inom ditt kompetensområde som du tillsammans med andra forskare söker finansiering för. Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra forskare såväl nationellt som internationellt.

Forskartjänsten innebär arbete med att öka kunskapen om föroreningar från olika transportslag samt att utvärdera deras miljö- och hälsoeffekter. Arbetet är kopplat till aktuella problemområden som mikroplaster, däck- och vägslitagepartiklar, och vägsalt, men kan även omfatta andra transportrelaterade föroreningar.

Din profil

Du har en doktorsexamen inom naturvetenskap eller teknik eller motsvarande med en inriktning som är relevant för tjänsten. Du ska självständigt kunna sammanställa, analysera och presentera material och i ditt arbete vara väl förankrad i relevant teoribildning och metodik. Du behöver ha lätt för att samarbeta och god förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska. Förmåga att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt är ett krav. Det är en merit om du har arbetat som projektledare för forskningsprojekt och med att skriva forskningsansökningar. Erfarenhet av internationellt samarbete och ett utvecklat nationellt och internationellt kontaktnät är också meriterande.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av Yvonne Andersson-Sköld, t.f. forskningschef, 0709–430 123. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel, 013–20 40 00.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ansökan

Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan ”Forskare – miljö och hållbara transporter” dnr 2020/0542-3.1 och skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post.

E-postadress: vti@vti.se

Sista ansökningsdag är 8 mars 2021.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad: