Studie om vägmärkens läsbarhet

Trafik på motorväg i skymningen
Michael Persson/Mostphotos.com

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ska under hösten genomföra en studie som syftar till att undersöka läsbarheten av vägmärken av olika slag.

De som deltar i studien kommer att sitta som passagerare i en bil och avgöra på vilket avstånd de kan läsa vad vägmärket visar.

Vem kan delta?

Vi söker dig som:

  • Är 60 år eller äldre
  • Har god bilkörvana
  • Är bekväm med att köra i mörker
  • Inte har någon känd ögonsjukdom
  • Bor i Linköping med omnejd

Både kvinnor och män söks till studien.

Hur går studien till?

Studien finansieras av Trafikverket och kommer främst att genomföras kvällstid och beräknas ta cirka tre timmar totalt. Varje person deltar under en kväll i oktober. Några av de personer som deltar kommer även att tillfrågas om att delta i en kompletterande datainsamling under dagtid.

Deltagande i studien är frivilligt och deltagarna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan att ange orsak till detta.

Försäkring och ersättning

Vi erbjuder dig 1 000 kr (före skatt) i ersättning per tillfälle.
Samtliga deltagare kommer att vara försäkrade via Kammarkollegiet.

Vad händer med mina uppgifter?

All data lagras centralt på VTI:s server. Enbart de forskare som ingår i projektet får tillgång genom lösenord som kopplas till forskarens inloggningskonto på VTI. Projektledaren bestämmer vilka forskare som får tillgång till datamaterialet och under vilken tidsperiod det kan ske. Materialet som samlas in kodas med ett id-nummer där endast projektledaren kommer ha tillgång till nyckeln mellan id-nummer och namn. Data sparas i tio år.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Data kommer att redovisas i en vetenskaplig publikation, som kommer att vara tillgänglig på VTI:s webbplats.

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse genom att fylla i enkäten som du når via länken här under.

Om du blir vald att delta i studien kommer du att bli kontaktad och får då ytterligare information om försöket och får därefter ta ställning till om du kan och vill delta.

Kontakt

Vid eventuella frågor kan du kontakta:
Sara Nygårdhs, forskare på VTI

E-post: sara.nygardhs@vti.se

Senast uppdaterad: