Hur väljer du att pendla?

Foto: Lightpoet/Mostphotos.com

Vi genomför nu en enkätstudie för att öka kunskapen om framtidens transporter och vad som påverkar människors resval i trafiken.

Enkäten tar cirka 4 minuter att besvara och består av 12 frågor som handlar om hur du färdas till jobb eller studier, varför du valt detta färdsätt och vad som påverkar dina val. Vi är tacksamma för din medverkan som hjälper till att förbättra kunskapsläget.

Vem kan delta?

Vi söker dig som:

  • Är över 18 år
  • Pendlar till arbete/studier flera gånger per vecka
  • Bor i eller nära Stockholm, Göteborg eller Malmö

Delta i enkätstudien

Dina svar analyseras anonymt, inga personuppgifter om dig samlas in i enkätstudien och det går inte att utläsa hur just du har svarat i enkäten.

Om studien

Denna studie handlar om ett transporteffektivt samhälle, där vi undersöker vad som påverkar människors resmönster och vilka åtgärder som kan användas för att minska bilresandet och öka resor med kollektivtrafik, gång och cykel i storstäder. Ett transporteffektivt samhälle kan ses som ett samhälle där tillgängligheten ökar, samtidigt som mängden trafik med energiintensiva transportslag minskar. Det kan innebära en kombination av åtgärder, till exempel tätare turer med kollektivtrafik, bättre cykelvägar, smarta tjänster, färre parkeringsplatser och så vidare, vilket kan bidra till att göra staden mer framkomlig för alla.

Som en del i studien genomför vi en enkätstudie för att ta reda på vilka aspekter som påverkar människors resval i trafiken. Resultaten kommer att användas för att studera vilka styrmedel och åtgärder som kan användas för att minska biltrafik och motivera mer miljövänliga alternativ.

Senast uppdaterad: