Testa om du klarar en uppkörning igen!

Person som har händer på en ratt. Bredvid sitter någon som för ett protokoll.
Foto: Mihajlo Maricic/Mostphotos.com

Har du B-körkort och är född 1993–2000? Genom att göra en kostnadsfri uppkörning (förarprov) hos Trafikverket hjälper du oss att få kunskap om hur synfältsbortfall påverkar körförmågan. Ditt körkort kommer inte att påverkas.

VTI söker frivilliga deltagare till en studie där vi vill jämföra skillnader i resultat vid uppkörning mellan personer med synfältsbortfall (som saknar syn på en del av det normala synfältet) och personer utan synfältsbortfall. Det vi söker nu är deltagare med normal syn, med eller utan hjälp av glasögon eller kontaktlinser.

Genom att delta hjälper du till att öka kunskapen om hur körförmågan hos personer med synfältsbortfall kan testas.

Vi kommer att genomföra studien i juni, juli, augusti och september med möjlighet till uppkörningar på olika orter runtom i landet.

Vem kan delta?

Till studien söker vi en bilförare som uppfyller följande kriterier:

  • Född 1993–2000
  • Har normal syn med eller utan hjälp av glasögon eller kontaktlinser
  • Har svenskt B-körkort och även genomfört körkortsutbildningen samt uppkörningen i Sverige
  • Har haft B-körkort i 1–9 år

Övriga villkor skiljer sig åt beroende på vilken uppkörningsort det gäller och rör kön, årlig körsträcka, körvana på uppkörningsorten, möjlighet att medverka viss tidpunkt samt vana vid manuellt växlad eller automatväxlad bil.

Hur går studien till?

Om du blir utvald får du göra en uppkörning, ett så kallat förarprov, för B-körkort (personbil) i Trafikverkets bil. Uppkörningen tar cirka 45 minuter. En förarprövare bedömer din körning och fyller i ett protokoll samt avgör om du blir godkänd eller inte, precis som på en vanlig uppkörning. Du behöver däremot inte göra teoriprov eller säkerhetskontroll.

Den förarprövare du träffar kommer också att bedöma en person med synfältsbortfall. Förarprövaren ska inte känna till vem av er som har ett synfältsbortfall, för att kunna göra en så förutsättningslös bedömning av körningarna som möjligt.

Vad händer med mitt körkort och resultatet av förarprovet?

Det kommer inte att hända någonting med ditt körkort och ditt resultat kommer inte att påverka ditt körkort på något sätt.

Förarprövaren lämnar över ditt protokoll i pappersoriginal till dig. En kopia på protokollet kommer att lämnas till berörda forskare på VTI och till personer ansvariga för förarprövarna för kontroll av hur förarprövarna fyller i protokollet.

Ditt resultat kommer inte att spridas till obehöriga. Däremot kan exempel på resultat komma att publiceras, men utan uppgift om var uppkörningen har skett eller vem som har kört.

Vad får jag för ersättning?

Du får ett grundarvode på 500 kr (före skatt) och därtill ett arvode som motsvarar en bilersättning (1,85 kr/km) eller biljettkostnad för resa tur- och retur mellan din bostad och förarprovskontoret.

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse genom att fylla i enkäten som du når via länken här under. Om du blir utvald till studien kommer vi att kontakta dig under sommaren.

Om studien

Bakgrunden till studien är att VTI har fått ett regeringsuppdrag att utveckla sätt att bedöma körförmågan för personer med synfältsbortfall, det vill säga personer som har tappat synförmågan på en del av synfältet. Ett steg i uppdraget är att undersöka hur personer med synfälts­bortfall klarar en uppkörning (ett förarprov) i verklig trafik jämfört med hur personer utan synfältsbortfall klarar en uppkörning.

Uppdrag att utveckla metoderna för att bedöma förutsättningarna för undantag från de medicinska kraven gällande syn för körkort (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt
Kontakta oss gärna om du har frågor om studien eller om att delta.

synfalt@vti.se

Senast uppdaterad: