Bidra till jämnare cykelvägar!

Cyklist på cykelväg tidig vinter.
Foto: Katja Kircher/VTI

Rekryteringen av försökspersoner till studien är nu över. Om du blir utvald till att delta hör vi av oss inom kort. Vi tackar alla för visat intresse.

Brukar du cykla och bor, studerar eller arbetar i Lund? Genom att medverka i vår studie kan du vara med och bidra till jämnare cykelvägar. Försöket tar cirka 1,5 timme och du behöver ha tillgång till egen cykel.

Vi söker frivilliga deltagare till en studie om cykelvägars jämnhet. Syftet är att ta fram kunskapsunderlag för kravställning på asfaltbeläggningar som utgår ifrån cyklisters förutsättningar och behov. Dagens kravställning för cykelvägar är desamma som för bilvägar och baseras på komfortupplevelsen vid bilåkning. Det stämmer inte alltid överens med upplevelsen vid cykling och därför behöver kraven för cykelvägar ändras. Du kan vara med och bidra till att vi får en mer ändamålsenlig kravställning!

Vem kan delta?

För att vara aktuell för studien behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Bo, studera eller arbeta i Lund så att du har möjlighet att cykla till försöket.
  • Ha tillgång till en cykel som du kan använda vid försökstillfället.
  • Vara 18 år eller äldre.
  • Ha möjlighet att medverka någon eftermiddag/kväll under vecka 39.

Hur går studien till?

Du ska tillsammans med fyra andra personer cykla och bedöma din upplevelse av olika asfaltytor. Sträckan du ska cykla är ca 5 km och försöket tar som helhet ca 1,5 timme.

Försöket genomförs en eftermiddag eller kväll under vecka 39 (26–30 september).

Som tack för hjälpen

Som tack för din medverkan får du en biobiljett till ett värde av 150 kr.

Anmäl intresse

Du anmäler ditt intresse genom länken till rekryteringsenkäten här under, senast den 21 september. Om du blir utvald, blir du kontaktad med mer detaljerad information om tid och mötesplats.

Om projektet CykelKomfort

Studien ingår i forskningsprojektet ”Utveckling av komfort och kvalitetsmått för gång- och cykelvägar” (CykelKomfort). Resultatet från studien kommer senare att presenteras på CykelKomforts projektsida:

CykelKomfort projektsida

Projektet är finansieras av Trafikverket och genomförs av VTI i samarbete med Ramboll.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor om studien eller om att delta.

Rekrytering/försök

Lisa Persson, Ramboll
070-629 03 90
lisa.persson@ramboll.se

Info om projektet

Anna Niska, VTI
070-943 04 18
anna.niska@vti.se

Christian Stjernquist, Ramboll
073-841 02 51
christian.stjernquist@ramboll.se

Senast uppdaterad: