Delta i en utvärdering av cykelstråk i Skåne

Skuggsilhuett av en cyklist på en cykelväg.
Foto: Igor Stevanovic/Mostphotos

Insamlingen är nu avslutad. Ett stort tack till dig som deltog eller som visat intresse för att medverka!

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) söker dig som cyklar och är 18 år eller äldre, till en studie om cykling på tre olika cykelstråk i Skåne. Du kan delta genom att besvara en webbenkät och/eller delta i en fokusgruppsintervju.

Enkäten och fokusgruppsintervjun är en del i ett större projekt som handlar om att utvärdera cykelstråken med avseende på hur många som cyklar på olika delar och vad cyklisterna tycker om stråkens utformning. Projektet genomförs av VTI, i samarbete med Region Skåne och finansieras av Energimyndigheten.

Vem kan delta?

Vi söker dig som:

  • är 18 år eller äldre
  • cyklar på något av de tre utpekade stråken. Se karta:
Karta med markeringar för de tre stråken: 1. Malmö och Lomma 2. Arklöv och Lomma 3. Malmö och Lund.

Delta i enkätstudien

Enkäten handlar om cykelvanor och cykelstråkens utformning och tar cirka 10–15 minuter att besvara. Inga personuppgifter om dig samlas in i enkätstudien och svaren behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. När vi redovisar resultaten kommer ingen att kunna utläsa hur just du har svarat.

Vi behöver ditt svar senast 21 oktober.

Delta i fokusgruppsintervju

Vill du vara med i en fokusgrupp och samtala med andra cyklister om era upplevelser av att cykla på något av dessa stråk? Är vissa delar av stråket problematiska? Har stråket helt eller delvis förbättrats på senare tid?

Vid fokusgruppsintervjun samlar vi cirka 6–8 personer för ett samtal om hur det är att cykla på stråken. Samtalet tar cirka 1–1,5 timme. Vi bjuder på frukt, smörgås och te/kaffe och du får två biobiljetter som tack för din medverkan.

Var? VTI:s kontor i Lund (Bruksgatan 8, vid Centralstationen).

När? Det finns två tider att välja på:

  • onsdag 9/11 kl. 17:30 och
  • torsdag 10/11 kl. 17:30.

Vi behöver ditt svar senast 21 oktober. Om du blir utvald att delta i fokusgruppen kontaktar vi dig senast en vecka innan mötet via den e-postadress som du anger och lämnar mer information. De uppgifter du lämnar i samband med intresseanmälan kommer att behandlas så att inga obehöriga kommer åt dem. Uppgifterna kommer endast att användas för att välja ut deltagare till fokusgruppsintervjuerna och för att kunna kontakta dig i samband med dessa.

Mer om VTI:s hantering av personuppgifter och dina rättigheter

Hur kan jag ta del av projektets resultat?

När projektet är klart kommer resultaten att publiceras i en VTI rapport som kan laddas ner från VTI:s webbplats (www.vti.se). Resultaten kommer också att presenteras vid konferenser och delges de som är ansvariga för cykelvägarna som utvärderas, det vill säga de kommuner som stråken passerar samt Trafikverket.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om studien eller att delta.

Frågor om fokusgrupp

Susanne Wallhagen
susanne.wallhagen@vti.se
013-20 41 32

Frågor om studien

Åsa Forsman
asa.forsman@vti.se
013-20 42 79

Senast uppdaterad: