Har du erfarenhet av bilanpassning?

En man tar sig ur bilen, bredvid står en rullstol.

Hjälp oss få kunskap om behoven och nyttan av bilanpassning. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI genomför nu en webbenkät som riktar sig till dig med fysisk rörelsenedsättning eller som har barn i behov av anordningar i bilen.

Det saknas idag kunskap om hur människor med fysiska funktionsnedsättningar förflyttar sig med bil och vilka faktorer som kan inverka på säkerheten och användbarheten samt betydelsen av anpassad bil. Med stöd av Trafikverket har VTI ett pågående forskningsprojekt om bilanpassning för personer med rörelsenedsättning.

Besvara webbenkäten

Vi på VTI vill lära oss mer om bilanpassning och söker dig med denna erfarenhet (med eller utan erfarenhet av bilstöd). Kriteriet för att delta i studien är att du själv har en fysisk rörelsenedsättning eller har ett barn som har behov av vissa anordningar i bilen.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Webbenkät för dig som är förare eller passagerare med behov av anpassning i bil:

Webbenkät för dig som är förälder och har ett barn med behov av anpassning i bil:

Vad händer med mina uppgifter?

All data lagras centralt på VTI:s server. Enbart de forskare som ingår i projektet får tillgång genom lösenord som kopplas till forskarens inloggningskonto på VTI. Projektledaren bestämmer vilka forskare som får tillgång till datamaterialet och under vilken tidsperiod det kan ske.

Materialet som samlas in kodas med ett id-nummer där endast projektledaren kommer ha tillgång till nyckeln mellan id-nummer och namn. Datamaterialet kommer att användas av forskare vid VTI även i framtida studier. Data sparas i tio år.

Avidentifierade data kommer även att analyseras av andra. Vi kommer inte att sprida material där personer kan identifieras på sociala medier eller liknande kanaler.

Mer om VTI:s hantering av personuppgifter och dina rättigheter Länk till annan webbplats.

Tack för din medverkan!

Senast uppdaterad: