Åtgärder mot trötthet vid bilkörning – vad gör du?

Bildtext
Viktor Cap/Mostphotos.com

Vi genomför nu en webbenkät för att öka kunskapen om trötthet vid bilkörning och motåtgärder. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Du som deltar ska vara minst 18 år och kommer att vara helt anonym.

Undersökningen genomförs av forskare vid Loughborough University, England tillsammans med forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som en del av ett projekt finansierat av den engelska organisationen Road Safety Trust.

Kontakt

Senast uppdaterad: