Kan tekniken hjälpa dig att bli en smartare och säkrare bilförare?

Bildtext
Foto: Adobe Stock / babaroga

VTI genomför en enkät om fordonsförares erfarenheter om och attityder till förarstöd i fordon, exempelvis varningar för vägarbeten, och rekommenderad hastighet för att slippa stanna för rödljus, via så kallade C-ITS-tjänster.

Vem kan delta?

För att delta i studien behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Du har kört motorfordon på väg utan medföljande handledare.
  • Du behöver därför vara minst 18 år och ha körkort.

Hur går studien till?

Studien är en enkät, som tar cirka 5 minuter att fylla i.

Vad händer med mina uppgifter?

Alla data lagras centralt på VTI:s server. Projektledaren bestämmer vilka forskare som får tillgång till datamaterialet och under vilken tidsperiod det kan ske.

Data kommer att analyseras av forskare vid VTI. Inga data som kan användas för att identifiera deltagare samlas in.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Data kommer att redovisas i en EU-rapport som ska vara färdig hösten 2024. Beroende på hur resultaten faller ut kan det även bli en vetenskaplig artikel.

Anmäl ditt deltagande

Senast uppdaterad: