Erfarenheter av vilt i trafiken

Bildtext
Allan Wallberg/Mostphotos.com

VTI genomför en enkät om fordonsförares erfarenheter av vilt på och vid sidan av vägarna, framför allt med avseende på att ha kört på eller nästan ha kört på vilt. Med vilt avses i denna undersökning djur av arterna älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår, örn samt ren. (Ren räknas egentligen inte som vilt, men rör sig också fritt i naturen. Vid påkörning av vilt samt ren måste polisanmälan ske.)

Vem kan delta?

För att delta i studien behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Du har kört motorfordon på väg utan medföljande handledare.
  • Du behöver därför vara minst 15 år.

Hur går studien till?

Studien är en enkät, som tar cirka 5 minuter att fylla i.

Vad händer med mina uppgifter?

Alla data lagras centralt på VTI:s server. Projektledaren bestämmer vilka forskare som får tillgång till datamaterialet och under vilken tidsperiod det kan ske.

Data kommer att analyseras av forskare vid VTI. Inga data som kan användas för att identifiera deltagare samlas in.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Data kommer att redovisas i en VTI-rapport och på en vetenskaplig konferens under våren 2024. Beroende på hur resultaten faller ut kan det även bli en vetenskaplig artikel.

Anmäl ditt deltagande

Om du klickar på länken eller scannar QR-koden nedan, så kommer du till enkäten.

Senast uppdaterad: