Enkätstudie om funktionsnedsättning och cykling

Cykel med blommor i en cykelkorg.
Foto: Annika Johannson/VTI

Vill du svara på några frågor om funktionsnedsättning och cykling? Vi söker både dig med funktionsnedsättning som cyklar och dig med funktionsnedsättning som inte cyklar.

På Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) undersöker vi just nu möjligheter och hinder för personer med funktionsnedsättning att cykla (oavsett om det är en vanlig cykel eller en cykel som är anpassad för en funktionsnedsättning).

Idag saknar vi kunskap om detta. Kunskap om hinder är till exempel viktigt när cykelbanor ska planeras och byggas, så att alla kan använda den.

Studien finansieras av Trafikverket.

Vem kan svara på frågorna?

  • Vi söker dig som har en funktionsnedsättning och är minst 15 år gammal.
  • Vi söker både dig som cyklar (oavsett om det är ofta eller sällan) och dig som inte cyklar (oavsett skäl).

Du kan svara på enkäten fram till och med 31 oktober 2023.

Har du frågor om enkäten?

Om du undrar något, kontakta Jonna:

Jonna Nyberg (forskare vid VTI)
E-postadress: jonna.nyberg@vti.se
Mobilnummer: 070 943 04 85

Senast uppdaterad: