Enkätundersökning för dig med körkort

Bildtext
Igor Stevanovic/Mostphotos

Denna enkät handlar om hur svenska bilförare uppfattar vissa trafiksituationer. Du som deltar ska ha körkort för personbil (B-körkort). Svaren kommer att vara helt anonyma och vi vill att du svarar spontant och ärligt på frågorna. Enkäten är inte ett kunskapstest utan vi vill få reda på dina upplevelser och åsikter.  

Enkäten tar knappt 5 minuter att besvara. Sist i enkäten kommer en mer utförlig beskrivning av studien och dess syfte presenteras.

Senast uppdaterad: